Gi Haji opphold i Norge - slå ring om familien!


Til: Regjeringen

Denne underskriftskampanjen er opprettet med godkjenning fra familien. Teksten er gjennomlest av Torgeir Snilsberg i Moss Avis
Hans svar i epost av 10.10.21 er "Den veldig sterke historien er som den er, så det er ikke plagiat å gjenfortelle den".

Saken:
Haji ble født i en landsby utenfor Dahouk i Irak, i tiden 1985-1990. Det er vanskelig å finne offisielle papirer. Som ettåring mistet han faren sin, og vokste opp med sin onkel. Haji ble med i kurdiske styrker i 2006 og sluttet seg til det amerikanske militæret som hadde invadert Irak i 2003. Denne tiden var sterkt traumatisk. I 2008 flyktet han til Istanbul i Tyrkia, og via lastebil til Göteborg kom han så til Oslo, der han søkte asyl. På asylmottaket møtte han Garolin, og de fikk sønnen Rojgar. Garolin var tidligere barnesoldat. Haji sa fra til ulike instanser om faren for at det kunne skje noe med sønnen, men ble ikke hørt. Garolin satte i 2012 fyr på sønnen (20 mnd) og seg selv. Ingen av dem overlevde (NRK Brennpunkt mars 2013: «Jakten på et bedre liv»). Haji fortalte om krigsdeltakelse og leverte inn militær-id utstedt av USA da han ble intervjuet av norske immigrasjonsmyndigheter. Det står imidlertid ikke nevnt noe sted, og norske myndigheter sier de ikke kjenner til noe militær-id. Haji mottok erstatning for tapet av sønnen. Deretter fikk han endelig avslag fra UDI en uke etter Rojgars begravelse. Haji rømte til Italia og fikk oppholdstillatelse. I 2013 vendte han tilbake til Førde for å besøke sin sønns grav, og besøke venner i Moss. Her møttes Haji og Helene.

I 2014 fikk Helene kreft i skjoldbruskkjertelen med spredning til lymfene, og måtte gjennom en stor operasjon. Haji stod og står hele tiden ved hennes side. I 2016 ble Sara født, og Emma kom i 2018. Barna ble født på Kalnes og er norske statsborgere. I 2017 skåldet Sara seg på varmt vann, gikk i septisk sjokk, og ble fløyet til universitetssykehuset i Oslo før Haukeland i Bergen. Sara overlevde, men utfallet var usikkert. Haji har stått og står ved Helenes side hele veien. Disse barna trenger sin far på alle mulige vis!

Helene og Haji har fått avslag på søknad om å gifte seg i Norge. Folkeregisteret godtar ikke prøvingsattest fra Irak som slår fast at Haji lovlig kan gifte seg. Dokumenter fra Irak har for liten troverdighet. 4. november 2018 giftet de seg derfor i tingretten i Dahouk – i håp om at det ville bli enklere å få familieinnvandring til Norge. Muslimske lover stadfester at en kan få sju års fengsel om man får barn uten å være gift. Derfor satte retten datoen på vielsesattesten til 16. desember 2013, da Haji og Helene møttes. Men 16. desember 2013 var Helene formelt gift med en annen mann i Norge, og Norge anerkjenner derfor ikke ekteskapet inngått i Irak.

I avslagsbrevet 10.mars 2021 viser UDI til utlendingslovens paragraf 40: Din identitet er ikke sannsynliggjort og ditt ekteskap er ikke anerkjent i Norge. Videre til paragraf 41: Familieinnvandring for personer som har samboer og felles barn i Norge, og som har til hensikt å fortsette samlivet. Her er det et vilkår at samboerne ikke er gift. Årsak til avslag: Dere er registrert som gift i Irak. UDI skriver at Helene og Haji må skille seg i henhold til lovgivning i Irak – og gifte seg på nytt. Eller skille seg og søke om gjenforening som samboere med felles barn.

Verken menneskelige hensyn eller barnas beste veier tungt nok for UDI: Barnets beste:
• Skal beskytte et etablert familieliv. Gir ingen rett til å etablere eller reetablere et familieliv i Norge. Barnets interesser utelukker ikke at eksempelvis innvandringsregulerende hensyn kan være relevante og avgjørende.
• Det er best å leve med mor og far, men det er ikke her mer belastende for barna enn hva som er normalt i en slik situasjon og som en konsekvens av at vilkårene for familieinnvandring ikke er oppfylt.
• Det er ingen opplysninger i saken som tilsier at barnas mor ikke har god omsorgsevne for barna.

UDI skriver videre om sterke menneskelige hensyn:
• Dette er en snever unntaksbestemmelse, og det må foreligge helt spesielle forhold. Avslag må framstå spesielt urimelig.
• UDI er forpliktet til å se på om det er innvandringsregulerende hensyn som taler mot innvilgelse.
• Kun det at du har barn i Norge taler for å gi unntak.
• Det er id-tvil om deg og det er av grunnleggende betydning for norske myndigheter å kjenne identiteten til personer som oppholder seg i landet, blant annet av hensyn til andre Schengen-land.
• Du kan opprettholde kontakten med barna gjennom besøk og bruk av alminnelige kommunikasjonsmidler.
• Du har ikke særlig tilknytning til Norge utover familierelasjonen, og det foreligger heller ikke så sterke menneskelig hensyn.
• I sum er det ikke tungtveiende nok at du har samboer og barn i Norge. Du har opphold i Italia og det foreligger ikke hindringer for at du reiser tilbake dit nå.

Siste søknad, om familieinnvandring, ble sendt 9. mars 2020. Regelverket gav Haji rett til å oppholde seg i Norge mens saken ble behandlet. Saksbehandlingen tok ett år og én dag. I løpet av denne perioden var Haji nødt til å reise til Italia for å fornye passet sitt der. Normalt ville han kunne oppholde seg i Norge under klagebehandling, men siden han var ute av landet da søknaden ble ferdigbehandlet, mistet han retten.

Haji har levert all tenkelig dokumentasjon: tre pass, to id-kort, pluss tilleggsdokumenter om Haji som alt anses som ekte. Likevel ber UDI om ytterligere dokumentasjon. Samtidig skriver de at selv om dokumentasjon framlegges og vurderes som dokumentteknisk ekte, har irakiske dokumenter så lav notoritet at det ikke er sikkert at id-tvil kan repareres.

UDI skriver at familiesplittelsen antas å ikke være varig, da det ikke er dokumentert eller sannsynliggjort at vilkårene for familieinnvandring ikke vil kunne oppfylles i fremtiden. De ser altså at dette kan ende med familieinnvandring. Helene er ufør og familien har snart ikke penger igjen. Det er ikke mulig å søke om sosialstønad om det oppstår akutte behov. Om det gjøres kan ikke Helene søke Haji inn på familieinnvandring de to neste årene.

Helene har stilt spørsmål til Statsministerens kontor (SMK) om hvordan det er mulig å løse floken rundt Hajis ID-tvil, og hvor mye som må til for at menneskelige hensyn og barnas beste skal kunne avgjøre saken. Spørsmålene ble imidlertid sendt videre til Justisdepartementet, og videre til UDI, som opplyste at spørsmålene besvares sammen med klagen på avslaget om familieinnvandring. Det er minimum åtte måneders behandlingstid.

Landet vi bor i skal være blant de tryggeste i verden å leve i. Vi skal som lovlydige mennesker i det store og hele få elske hvem vi vil, og velge den livspartneren vi ønsker. Familien har ikke gjort noe galt. De ønsker et vanlig, stabilt familieliv og trygge og gode oppvekstvilkår for barna.
Noe av det mest graverende i denne saken er at barnekonvensjonens §9 og 10 og barnas beste ikke vektlegges. Et tungrodd system rammer familier som på et tidspunkt likevel vil bli boende i Norge, og barna betaler prisen. Haji har arbeidskontrakt og jobb å gå til om han får opphold. Familien kunne derfor hatt grei inntekt og et normalt, stabilt og trygt liv. Isteden er livet satt på vent, og de lever med stress, savn og usikker økonomi.

Haji er nå i Italia, for å være ute av Norge lenge nok til å kunne komme tilbake for å feire jul med familien. Norge krever at han til stadighet er 90 dager ute av landet før han kan komme tilbake igjen 90 nye dager. Haji er dypt savnet av barn og kone, og situasjonen er uholdbar.

Signér underskriftskampanjen. Del den i rikt monn. Vær med å slå ring om denne familien. Situasjonen er uholdbar, familien står overfor helt urimelige krav og må få hjelp nå! Systemet feiler. La Haji bli i Norge!

Bli med i støttegruppa på Facebook, "Støttegruppa for Haji, Helene, Sara og Emma": https://www.facebook.com/groups/206433404913475

Se også Moss Avis 8.10.21 (Torgeir Snilsberg): https://www.moss-avis.no/lykkelig-mossefamilie-blir-splittet-av-udi-hvor-rettferdig-er-alt-dette/s/5-67-1371001?hideLimbs=1&fbclid=IwAR1kFKmvaN0eto5g9N86hqbk03i86ilipy-mMyxPHYror_UK17delbi6aAc

Signeres av: Alle


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

15.11.2021

I dag er det gått ut en invitasjon til samtlige stortingsrepresentanter, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Utenriksdepartementet og Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. NRK, TV2, NRK nettavis, Aftenposten, Dagbladet, VG, Firda, Moss Avis og Utrop er informert. Invitasjonen gjelder overrekkelse av underskrifter fra underskriftskampanjen "LA HAJI BLI", fredag 3.desember kl. 13.00 på Stortingstrappen. Medlemmer i støttegruppa som har mulighet ønskes ogs
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

863 underskrifter hittil!

Opprettet av
Tonje Gravningsmyhr
10.10.2021
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad