Bevar hele Solør videregående skole

Bevar hele Solør videregående skole


Til: Innlandet fylkeskommune

Vi som er framtida i Solør trenger skolene våre. Ungdommer trenger gode og mange utdanningsmuligheter. Flisa og Sønsterud er ikke bare viktige utdanningsinstitusjoner, det er også arbeidsplasser som gjør at det blir mer attraktivt å flytte til Solør og å bo her. Vi trenger levende bygder og et Solør som gjør at de unge vil etablere seg her når de er ferdig utdannet. Skolene er viktig for lokalmiljøet, vi må la bygda bestå. Vi trenger din underskrift!

Her kommer noen argumenter mot nedleggingen av skolene:
- Ungdommene er framtida, hvorfor skal noen ta bort de mulighetene vi har?

- Skolene gir elevene en følelse av felleskap og samhold, fordi elevene får et bedre og mer tilrettelagt tilbud.

- Linjen studiespesialisering er en av linjene som har best faglig utvikling.

- Solør videregående avd. Flisa har tilbud om både aktivitetslære og toppidrett som gjør at elevene kan holde seg aktive i en travel skolehverdag.

- De mindre skolene gir elevene tettere oppfølging, noe som gjør at man blir bedre sett som enkeltelev og føler på mestring.

- Flisa er kjent for å ha et godt miljø blant elevene.

- Lokalmiljøet trenger gode folk i alle yrker.

- Befolkningen i Solør har generelt lav utdanning, derfor blir det feil å legge ned et lokalt tilbud som gir muligheter til høyere utdanning. Flere kommer til å velge yrkesfaglige studieretninger.

- De som detter ut av arbeidslivet trenger nye muligheter, skolen bidrar til at folk kan ta nye utdanninger.

- Hvis skolene blir lagt ned blir det større konkurranse på andre aktuelle skoler

- Det blir lange dager når vi får en lenger reisevei.

- Færre kommer til å flytte tilbake til Solør, da det er for få utdannings- og arbeidsmuligheter for kommende familier.

- Vi mister flere arbeidsplasser og utdanningsmuligheter, som kommer til å redusere innbyggertallet i de tre Solørkommunene. Ingen vil flytte til et sted uten skoletilbud.

- Språkmangfoldet forsvinner mer og mer da man må flytte fra hjemstedet sitt tidligere, og dialekten i Solør blir utvannet.

- Noen familier har økonomiske problemer spesielt med de prisene som finnes nå, alle har ikke råd til å leie hybler.
 
- Å flytte fra familien sin tidlig kan ødelegge flere ungdommer sin psykiske helse 

- Om skolene legges ned påvirker det ikke bare elevene, men resten av lokalmiljøet og de kommende generasjonene.

- Hvis skolene forsvinner og ungdommen flytter vil flere av de lokale idrettslagene stå tomme.

- Solør skal leve videre, vi trenger bygda vår.

Signeres av: Alle som vil bevare skolene og bygda vår!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1059 underskrifter hittil!

Opprettet av
Emma Halvorsen
26.04.2024
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad