Opprop: RV19 må beholdes i ny NTP for perioden 2025 – 2036, og flyttes ut av sentrum


Til: Stortinget

Ferjesambandet Moss - Horten utgjør landets mest trafikkerte ferjesamband, og laster av en stadig økende mengde trafikk som fyller Riksvei 19 og Moss sentrum med en saktegående kø av tungtransport og gjennomgangstrafikk nært inntil flere boligområder. I noen tilfeller starter køen allerede på E6.

Både Riksvei 19 og fergeleiet i Moss er statlig eid, og belastningen fra dette riksvegnettet er kvelende. Veien deler byen i to, og hindrer Moss fra å kunne skape gode og bærekraftige lokalsamfunn for sine innbyggere. I stedet vokser barna våre opp med forurensning, støy, støv og kø.

I 30 år har det vært, og er fortsatt, svært viktig for Moss å få fjernet fergetrafikken som går gjennom sentrum av byen. Dette er både lokalpolitikere og innbyggere samstemte om.

Statens vegvesen har imidlertid anbefalt at prosjektet med å finne en annen trase for Riksvei 19 nå skal tas ut av Nasjonal transportplan (NTP). Resultatet blir at dagens uholdbare trafikksituasjon i Moss fortsetter, i overskuelig fremtid.

Velforeningene ba på bakgrunn av dette om et møte med Samferdselsdepartementet, for å synliggjøre den uholdbare situasjonen for oss innbyggere. Dette takket departementet nei til, med henvisning til at prosjektet er prioritert som nr. 21 i Statens vegvesens porteføljeprioritering.

Vi kan imidlertid ikke akseptere at Moss blir stående i denne situasjonen, hvor byen kveles av tungtransport og gjennomgangstrafikk! Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor menneskene som bor her må bære belastningen av regionale og nasjonale interesser, og med det ofre muligheten for å skape en bærekraftig by og gode og helsefremmende lokalsamfunn for oss som bor her.
Vi krever at RV 19 beholdes i ny NTP for perioden 2025 - 2036, med midler til å se på den beste løsningen for Moss, inkludert flytting av ferjeleiet.
Dette handler ikke om vei, men om mennesker, og muligheten til å få leve i trygge, sunne og bærekraftige nærmiljø!

Samarbeidende Velforeninger i Moss:
Kambo Vel
Tronvik Vel
Refsnes Vel
Thorneløkka Vel
Søndre Jeløy Vel
Mosseskogen Vel
Kallum og Kleberget vel
Krossern og Rosnæs vel
Malakoff og Skarmyra vel

Signeres av: Befolkningen i Moss


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

21.03.2024

Mossinger: Underskriftskampanjen pågår fortsatt, og Årsmøtet i Søndre Jeløy Vel uttrykte ønske om at dette må komme bedre frem. Det vil også bli lagt ut en liste på Mors Cafe som kan signeres med penn og blekk.
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

2672 underskrifter hittil!

Opprettet av
Elisabeth Leikanger
Ca. 2 mnd. siden
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad