Beta
Lik oss på Facebook

Ikke bygg ned eldreomsorgen i Fauske kommune


Til: Innbyggere i Fauske kommune

Til innbyggere i Fauske kommune...

Kommunen har bestemt at Paviliongene og «Moveien» skal legges ned.
I budsjettet er det satt av penger til å drive dette fram til sommeren...
Fauske kommune fjerner da et tilbud for pasienter som er for dårlige til å bo hjemme men for friske til sykehjem. Nå setter vi foten ned og samler inn underskrifter for å få bevart dette tilbudet, og å få saken opp politisk igjen. Henviser til (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107/KAPITTEL_9#§39a)
Dersom vi får nok mange underskrifter, overrekker vi disse til ordføreren og ber han ta dette opp i kommunestyret.
Dette er noe som vi mener er tredd ned over hodet på oss som bor i kommunen...
Alle vet at eldreomsorgen vil vokse de nærmeste årene, vi kan ikke stille sitte å se på at tjenestene legges ned..

Vi MÅ beholde dette mellomleddet fra hjem til sykehjem..

Signeres av: Innbyggere i Fauske konmune


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

4 dager siden

I dag blir underskriftene levert inn til ordfører, kommunalsjef og leder for helse og omsorg OleT. Orvin... avisene er bed komme så jeg avslutter aksjonen nå.. bare å kryss fingrene , at det finnes litt fornuft igjen.. ha en god sommer å takk for deres støtte??

5 dager siden

Nå drar vi til kommunen med underskriftene og får saken tatt opp neste kommunestyre .. kryss fingrene ...

Ca. 2 mnd. siden

Hei. I dag er det sent inn et åpent brev til kommunen der vi har en del spørsmål og bekymringer... dette kommer i Saltenposten og an... håper dere stiller spørsmål der å vist det er andre ting dere ville hatt med.. å få samlet underskrifter jo flere jo bedre... er det noe. Som ikke kan skrive under med Mail adressen sin er vi behjelpelig med dette.

Kommentarer

Del Ikke bygg ned eldreomsorgen i Fauske kommune på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
828 underskrifter hittil!

Opprettet av
Laila paulsen
Område
Nordland

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin