Beta
Lik oss på Facebook

*Før valet 2017: Erstatt bv som splitter viktige bånd med full satsing på familieverd, tilrettelegg for valgfrihet når familiane treng hjelp.

*Før valet 2017: Erstatt bv som splitter viktige bånd med full satsing på familieverd, tilrettelegg for valgfrihet når familiane treng hjelp.


Til: Regjering

Undertegnede vil ikkje lenger ha eit hjelpeapperat me er redde for å bruka. Navnet "Barnevernet" skaper dessverre masse traumer og frygt hjå mange.
Me vil at det skal kunna tilbys hjelp til både barn og familiar som trenge det, men kjenner oss ikkje trygge så lenge denne hjelpa skal forsetta å koma i frå barnevernet.
Det finnst i dag ei rekke orginasisjonar, forerning, grupper med masse dyktige folk som kan hjelpa familiar i kvar situasjon familiar kan koma opp i (rus, vald, psykiskeproblemer, mobbing osv ) kvifor ikkje gi nokre av dei resurssar?
kvifor ikkje gi midler til å utvida helsestasjonstilbodet? Kanskje med ei 24 / 7 tilbod.
Kvifor ikkje oppretta f.eks. mobbeombod i alle kommuner og fylker istaden for at born som verte mobba skal var redde for å bli tekne frå foreldrene på dette grunnlaget?
Nybakte får i dag også opplæring på sjukehuset, barselkurs (enslig og par) Bhg. Open bhg. baby sang, baby symjing, baby yoga osv.

Mange vegrar seg å bruka hjelp som tilbys i dag på grunn av redsel for bv og dessverre med god grunn. Så kvifor ikkje bruka penger på å styrka bredden på hjelpeorginasasjonar, grupper o.l. Slik at dei som møter utfordringer fritt kan velga kvar dei skal få hjelp?
Familiesamhold
Alt i alt vil ma at ein satsar på familieverdi og legg tilrette for at familien skal kunna hjelpa kvarandre i større grad en i dag. Alt av kvardagslige utfordringar kan familie og vener hjelpa til med. (Barnepass, avlastning, bringing/henting, hustell/husarbeid ..)
Kvifor ikkje la eit born bu hjå bestmora ein liten periode viss han ynskjer det utan at nokon frå det offentlige skal avgjer om det er greit? Kvifor ikkje la ei tante henta og bringa borna i skulen eller bhg. fordi ei mor må på jobb eller har ryggsmerter uten at dette skal kaldast for "omsorgsvikt" ?

Eit born som blir utsatt for f.eks. vald i heimen treng trygge rammer og folk rundt seg ein allereie er trygg på. Det er altså overgriper som skal vekk og ikkje ungen.
Skal bornet ut av heimen skal det til nokon han kjenner som tante/ onkel, søsken, besteforeldre vener osv. Barn skal IKKJE hentast med makt av offentleg ansatte og bevæpnet politi, men skånsomt av nokon dei har tillit til. Viss nokon barnet er glade i sett seg ner og fårklarer situasjonen ville ungen forstått kvifor han må bu hjå onkel nokre dager, ein kort eller lenger periode.
Foreldre med F.eks. rusproblem vil lettare kunna finne den beste løysninga for bornet viss dette kunne diskuterast med nokon i familien eller vener, medan dei sjølv fekk hjelp til å slutta og rusa seg.
Ein skal få hjelp av familie,hjelpegruppa / orginasasjon, frå fagfolk eller fleire stader.
Strørre frihet gir meir hjelp til familiane og fleir tar frivillig i mot hjelp om ein får velga hjelpa sjølv.
Me vil ikkje sjå meir lidelser, me vil ikkje sjå meir familier eller barn bli traumatisert når ein eigentleg skulle få hjelp. Me har bedt om forandring i bv, dette skjedde aldri. me kan ikkje lenger sjå på at barn lider fordi NO vil me ha dei byta ut. TAKK!

Signeres av: Alle som ynskjer å støtta denne kampanjen!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del *Før valet 2017: Erstatt bv som splitter viktige bånd med full satsing på familieverd, tilrettelegg for valgfrihet når familiane treng hjelp.  på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1670 underskrifter hittil!

Opprettet av
Elin Fjermestad
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin