Beta
Lik oss på Facebook

Signér opprop for retten til familiegjenforening


Til: Utlendingsforvaltningen

Opprop

Den politikken som føres i Norge i dag i familiegjenforeningssaker får ofte enorme følger for mennesker som elsker en person som ikke er norsk.

Innvandringspolitiske hensyn går foran hensynet til familiens enhet og hensynet til barnets beste - stikk i strid med FNs anbefalinger.

FN har gjentatte ganger kritisert Norge, og har konkludert med at hensynet til barnets beste ikke gjelder i utlendingssaker. Norge har også nylig tapt en sak i den Europeiske Menneskerettsdomstol, som omhandlet familiegjenforening og utvisning. Regjeringen ignorerer disse klare anbefalingene, og har til nå ikke gjort de endringer som skal til for at praksis er i samsvar med internasjonale forpliktelser og menneskerettigheter.

Ingenting er mer inngripende i et menneskes liv enn å bli fratatt retten til familieliv! I dag lever hundrevis av barn, ektefeller og partnere i Norge adskilt fra sin familie.

Barn blir nektet å vokse opp sammen med mamma eller pappa, og ektefeller og kjærester mister årevis av livet de skulle hatt sammen. Disse menneskene lever i dag i dyp sorg og bunnløs fortvilelse i savnet av sin elskede mamma, pappa, kone, ektemann eller kjæreste.

Det å ha barn og ektefelle i Norge anses ikke som å ha særlig tilknytning til landet. Visste du det? Hva knytter deg til et sted, om det ikke er de du elsker? Familier blir henvist til å leve sammen på Skype og telefon, eller å holde kontakten per brev.

Trender i norsk familiegjenforeningspolitikk per i dag er:
- Antall innvilgede søknader om familiegjenforening har nådd et bunnivå.
- Antall utvisninger har nådd et toppnivå.
- Forskningsrapporter viser at norsk praksis på begge felt er strengere enn i andre europeiske land.

Dette har ført til at hundrevis av norske familier er kjærlighetsflyktinger i Sverige og i andre europeiske land. Det er siste utvei for familier som ikke får leve sammen i Norge.

Vi krever:
- At praksis i forhold til utvisning endres - ingen personer som har sin nærmeste familie i Norge skal utvises med mindre vedkommende er en alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnsmessige hensyn. Andre sanksjonsformer enn utvisning bør benyttes.
- Inntektskravet må senkes. Det må være anledning til å utvise skjønn i disse sakene, og annen inntekt enn fra lønnet arbeid må kunne legges til grunn. Blant annet må arbeidsavklaringspenger regnes som inntekt.
- Inntektskravet for foregående år må fjernes.
- Myndighetene må ha bevisbyrden i saker hvor det er anklage om pro forma ekteskap.
- Å ha barn og ektefelle i Norge må regnes som sterk tilknytning til riket.
- Hensynet til familiens enhet, og hensynet til barnets beste, må gå foran hensynet til innvandringspolitiske hensyn i familiegjenforeningssaker.

Regjeringen har lovet en oppmykning av regelverket i lang tid. Det handler ikke om noen stor lovendring som vil åpne dørene til Norge, men små endringer og justeringer av praksis, som vil få enorm betydning for de familiene det gjelder.
Nå kan vi ikke vente lenger, vi krever en forandring! La oss få leve sammen med dem vi er glad i.

Bli med og vis din støtte ved å signere oppropet vårt!


Vennlig hilsen

Grenseløs kjærlighet

Oppropet er også signert av:

Antirasistisk Senter
Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
Selvhjelp for Innvandrere (SEIF)
Barnestemmene
Foreningen av Tolvte Januar
Kirkens bymisjon
Unge Venstre
Venstre
Rød Ungdom
Jon Ole Martinsen
Sveinumg Rotevatn
Trine Skei Grande
Knut Engjom

Signeres av: Alle som støtter en praksisendring i familiegjenforeningssaker


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Signér opprop for retten til familiegjenforening  på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin