Nei til vegbytte Dalevegen-Melsvegen i Ørsta

Nei til vegbytte Dalevegen-Melsvegen i Ørsta


Til: Ørsta Kommune og Statsforvaltaren i M&R

Innledning

Underskriftskampanjen er for alle som er imot vegbytte der deler av Dalevegen blir endra frå Fylkesveg til Kommunal veg, og store deler av trafikken på Dalevegen er planlagt flytta over til Melle og Ose, på andre sida av dalen. Dette vil trulig gi ny gjennomgangskjøring på mellom 2 000 og 4 000 døgnpasseringer gjennom Melle og Ose, i løpet av få år etter åpning for trafikk.


Litt informasjon om bakgrunnen for kampanjen

I gjeldende Kommunedelplan er det lagt opp til ny bru mellom Mo og Melle, i forbindelse med bygging av samleveg. Denne brua og vegen vil og legge til rette for vegbyttesaken med flytting av trafikken. Nå arbeider kommunen aktivt med å legge til rette for bygging av vegen. Det nevnes at i tillegg til planlagt utviding av Mosmarka med mange nye boliger, så blir det ventelig stor auke i både tungbiltrafikk og annen trafikk til og frå industriområdet på Melsgjerdet.

Ny veg med bru vil få store konsekvenser for innbyggere på Melle og Ose der mange boliger ligger like ved Melsvegen, og svært mange på Melle og Ose vil få støy og forurensing. Ventelig blir det og meir fare for ulykker med denne nye store gjennomgangstrafikken gjennom byggefelta.

I planen som Ørsta Kommune arbeider med vil ein omdisponere ein god del landbruksareal til vegareal på begge sider av elva og ned over Melsvegen mot E39. I tillegg vil vegen dele av fleire landbruksareal og gi utfordringer med videre drift av gjenstående områder. Landbruksdepartementet har oppfordra kommuner i Norge til å gå igjennom sine planer for å styrke jordvern framover. Det er og tildelt midler til Ørsta Kommune for å utarbeide jordvernstrategi. Det nevnes også at der vegen er planlagt nedanfor Høgebakkane på Melle, har det vært utglidninger og små ras mange plasser. På Melle er det også myrområde som må krysses, i tillegg til kryssing av det nasjonale laksevassdraget.

Slik vi forstår det arbeider Ørsta Kommune aktivt for å legge til rette for ein avtale med Fylket om vegbytte så snart som mulig. Denne underskriftskampanjen ønsker at politikere og administrasjonen i Kommunen og Statsforvalteren, vil ta på alvor dei mange negative konsekvensene av vegbytte for innbyggerne. Videre bør ein først utarbeide ein god jordvernstrategi, før ein eventuelt omregulerer nye landbruksareal over til veger, boligareal eller annet.

Vi ønsker at det blir brukt ressurser på å arbeide fram alternativ til dagens foreslåtte vegbytte, med for eksempel etablering av ein ny veg vestover frå Mosflatevegen mot området ved Rema 1000, og enden av Melsvegen, der den går inn på E39. Ein veg midt i dalen vil gi fordeler for innbyggere både på Mo og på Melle-Ose. Spesielt når det gjelder jordvern så er denne løysinga den beste. Då unngår ein at vegareal går inn over landbruksareal. Alternativt kan ein beholde Dalevegen og Melsvegen som fylkesveger uten ny bru, eller arbeide fram andre alternativ som ikkje tilfører Melle-Ose stor ny gjennomgangstrafikk.


Underskriftene vil bli nytta i kontakt med administrasjonen og politikere i kommunen og i kontakt med Statsforvaltaren

Gi oss din støtte
Vi håper du blir med i vårt nei til vegbytte.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

178 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ole Jørgen Ose
15.09.2022
Område
Møre og Romsdal

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad