Opprop mot utvidelse av testområde havvind utenfor Karmøy

Opprop mot utvidelse av testområde havvind utenfor Karmøy


Til: alle som er glad i natur og miljø

Til deg som er glad i naturen.

Vil du ha 300 meter høye vindturbiner på rekke og rad, rett utenfor fjæresteinene på Karmøy?
Det er nemlig det som kan bli realiteten dersom Marine Energi Testsentre (METCentre) får utvide testanlegget sitt til hele 7 testplasser, godt synlig fra Karmøy og områdene rundt.

Etter svært mange kontroversielle og konfliktfylte vindkraftutbygginger på land, flyttes fokuset nå over på utbygging i vår blå natur. Det er lett å tenke at dette ikke er så farlig - for det er jo ute på havet, et aller annet sted, uvisst hvor, ute av syne, ute av sinn. Realiteten er at dette faktisk blir minst like problematisk som på land. Ikke bare er dette en trussel mot livet i havet, men det vil rent visuelt ødelegge like mye for landskapet på land som når det som bygges på fjell, langs innlandskysten og på øyer. Turbiner sees i mange mils omkrets.

Visste du forresten at grunnlinjen, som er grensen mellom havenergiloven og lovverket på land, flere steder går rett i fjæresteinene? Ved Utsira, vest for Karmøy, går denne grunnlinjen helt inn i overgangen mellom fastland og sjø. Tenk hvordan det vil være å nyte solnedgangen på en stille strand med 300 meter høye vindturbiner på rekke og rad rett utenfor. Får METCentre godkjent den omsøkte utvidelsen, vil den vakre Karmøynaturen bli ødelagt og det marine livet bli truet ytterligere.

Fra en turbin på 2,3 MW som ble etablert i 2009, søkes det nå om å utvide fra tre til syv installasjoner av noe uavklart karakter - totalt på 85 MW. Til sammenlikning, på Hywind Tampen, som skal bidra med energi til plattformene på Snorre og Gullfaks, blir det 88 MW. Altså er det i størrelsesorden et fullskala produksjonsanlegg det søkes om. Det er uklart nøyaktig hva slags turbiner eller teknologier som skal utplasseres og testes - det blir nemlig klarlagt i forhold til etterspørselen underveis i den omsøkte perioden. Og den perioden er fram til 2047, og kan i realiteten omsøkes ytterligere. Søknaden åpner for uendelige muligheter på disse testplassene. METCentre skal leie ut selve plassene, tilknytningspunkt, infrastruktur, kabler med nettilknytning, formidlingstjenester, kontorer, verksted, møteplasser mm til utenlandske og norske kunder. Vindturbiner på 300 meters høyde er skissert, men i praksis vil de kunne plassere ut nesten hva som helst innenfor perioden.

Ifølge søknaden til METCentre, ført i pennen av Multiconsult, hentet fra Menon 2020, kan det bli utbygd hele 250 GW flytende havvind innen 2050 - med en antatt turbinstørrelser på opptil 15 MW. Dette mener de tilsvarer 16 700 vindturbiner med tilhørende fundamentering, kabler, infrastruktur mm. Ja, du leste rett, 16 700. Kan du se det for deg? Hvor mye av dette får vi her hos oss?

For å unngå det konfliktnivået rundt vindkraft som har vært på land, har regjeringen uttalt at de vil ha ryddigere prosesser på havet, men gjør med dette det stikk motsatte. To områder er blitt åpnet for konsesjonsbehandling, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. De syv testturbinene til METCentre vil ligge mellom Utsira Nord-feltet og Karmøy. Dersom myndighetene godkjenner dette anlegget, legger de opp til en svært uryddig og konfliktfylt prosess igjen, der det nærmest blir fritt frem å plassere flytende vindkraftanlegg helt inn i fjæresteinene langs norskekysten. Vi er kjent med at det også er planer om slike testanlegg andre steder i landet. Stopper vi ikke dette, vil hele kystnaturen vår kunne bli rasert.

Havet og kysten er viktig for fugl, fisk og pattedyr, og havvindindustri er en trussel på svært mange måter. Bredspektret og lavfrekvent støy kan true sårbare økosystem, gyteområder og marine pattedyr. Områdene kan bli ødelagt for fisk og fiskere, og de enorme turbinvingene truer sjøfugl og rødlistede fuglearter. Området ligger rett syd for Utsira som er en av våre aller viktigste trekkorridorer for en rekke fuglearter. Forurensing og forsøpling ved avskalling av mikroplast fra turbinvinger er kjente fenomen fra vindindustrien på land. Føre-var-prinsippet virker i denne saken å være totalt fraværende, og ingen vet i realiteten konsekvensene av dette prosjektet.

Her snakker vi altså om flytende vindkraft. Etablert 6,9 km fra land. Synlig i mils omkrets. Midt i matfatet vårt. En hån mot kystfiskere, befolkningen, næringsdrivende, turister og tilreisende. En hån mot redningstjenesten, fiskere, båtførere og passasjerer når redningshelikoptre ikke kan bidra båter i havsnød eller kollisjon med turbinene i et til tider meget værhardt strøk. Det er en trussel mot folkehelsa, leveområder for viktige trekkfugler, det marine økosystemet og en hån mot et hav som trenger større vern enn det det har i dag.

Store areal verdifulle natur er allerede omgjort til gigantiske industriområder på land. Nå står havområdene våre for tur. Først tok de den grønne, nå vil de også ta den blå.

Vi vil ikke ha utvidelse av testområdet utenfor Karmøy, og det eksisterende området som allerede har konsesjon, må ikke få forlenget varighet.

Er du enig? Signer, og del gjerne.

-----------------------------
Følgende organisasjoner stiller seg bak dette oppropet:
-----------------------------
- Nei til havvind ved Utsira, Bokn, Karmøy og Haugalandet
- Kystfiskarlaget sørvest
- Bokn Kystfiskarlag
- Birdlife Haugaland (NOF)
- Norges Miljøvernforbund
- Motvind Norge
- Motvind Sørvest
- Nei til vindkraft i Agder
- Birdlife Vest-Agder (NOF)
- Motvind Nord Vuostebiegga
- Motvind Vestland
- La Naturen Leve
- Motvind Oslo og Viken
-----------------------------

Er du enig? Signer, og del gjerne.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Bedrifter som støtter denne kampanjen

Norges Miljøvernforbund

Oppdateringer

09.11.2021

Motvind Innlandet stiller seg også bak dette oppropet.

05.11.2021

Motvind Nordvest stiller seg også bak dette oppropet.
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

2736 underskrifter hittil!

Opprettet av
Arnfinn Nilsen
05.11.2021
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad