Beta
Lik oss på Facebook

Nei til massiv utbygging av Vassvikbukta


Til: Beboere i Vassvikbukta, omkringliggende gater og alle andre som vil føle seg berørte av utbyggingen.

Det er nå kommet ny planbeskrivelse for detaljregulering av Vassvikbukta.

De byggeprosjektene som er tiltenkt området er av massiv art og vil få negative ringvirkninger for naboer og nærområdet generelt.

Det legges opp til at det skal settes opp syv boligblokker, tre i Lomveien og fire ved Vassvikkaia, Sjøveien, Strandveien, Seljeveien. Disse blokkene vil totalt utgjøre 84 leiligheter. I tillegg reguleres området for bygging av ny småbåthavn, servicebygg og næringsvirksomhet. Vi mener at en utbygging i denne skala vil ha negative konsekvenser for reguleringsområdet og omkringliggende gater.

Forslaget er nå lagt ut til offentlig høring, og frist for å komme med merknader er 5. april.

Underskriftene fra denne kampanjen vil bli oversendt kommunen fredag 5. april.

Noen av konsekvensene denne utbyggingen vil ha er:

- bygghøyden anses å være for høy for området og mange eksisterende boliger vil miste fra delvis til all utsikt.
- de nye blokkene vil gjøre et stort inngrep i vårt naturlige landskap og være utformet og bygget av materialer som vil bryte drastisk med estetikken og stilarten i området
- økt trafikk i små og trange gater. Vi mener at det vil genereres mye mer trafikk enn det estimeres i forslaget.
- økning av støy og støv i området.
- området er et friluftsområde for allmennheten, denne utbyggingen legger opp til privatisering av en del av utearealene, noe som vil begrense publikums mulighet til å bevege seg fritt i området.

Man kan finne mer informasjon om prosjektet på kommunens hjemmesider.

Ved å signere denne kampanjen sier dere nei til massiv utbygging av Vassvikbukta


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ca. 2 mnd. siden

Per 5. april 2019 hadde vi 110 underskrifter. Disse er overlevert kommunen. Selv om fristen for høring er ute i denne omgang lar vi kampanjen fortsatt være aktiv og vi håper å samle inn enda flere underskrifter. Fortsett å spre ordet!

Kommentarer

Del Nei til massiv utbygging av Vassvikbukta på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
117 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin