Beta
Lik oss på Facebook

Aksjon for endringer i folketrygdloven kapittel 11.

Aksjon for endringer i folketrygdloven kapittel 11.


Til: Stortinget

Folketrygdloven kapittel 11 om Arbeidsavklaringspenger (AAP).


AAP er en helse relatert ytelse du kan motta dersom du ikke har noen rett på sykepenger.
For å få innvilget AAP må din arbeidsevne være nedsatt med minst 50% til ett hvert yrke, på grunn av sykdom, skade eller lyte.

01.01.18 trådde nye AAP regler i kraft.

• Tiden på AAP gikk ned fra 4 til 3 år.
• En karens tid ble innført på 52 uker (ved opphør av AAP må du vente i 52 uker før du kan søke en ny AAP)
• Innstramminger i loven for å kunne få en forlengelse ut over maks tid ble innført (folketrygdloven §11-12 Varighet)
• Hele folketrygdlovens kapittel 11 ble strammet inn (vanskeligere å få innvilget en AAP)
• Brukerperspektivet er helt fraværende i nytt regelverk.
Konsekvenser vi ser for kronisk syke og skadede etter regelendringen er:

• Svært syke mennesker mister sin inntektssikring over natten, ofte uten varsel eller vedtak.
• Flere opplever nå å måtte selge hus/leilighet og eiendeler for å få mat på bordet.
• Flere må velge mellom mat eller medisiner.
• Utredning og behandling stopper helt opp på grunn av manglende økonomi.
• Flere opplever en forverring i sykdomsbildet sitt.
• Flere opplever å få psykiske problemer, som angst og depresjon.
• Familier går i oppløsning
• Barn opplever at de må flytte,
• Tryggheten blir borte,
• Barnefattigdommen øker.
• Avstanden til arbeidslivet blir enda større, med mer.


Dagsavisen har hatt en rekke artikler hvor både tidligere AAP mottakere, advokater og leger, samt politikere fra opposisjonen har stått frem og satt ord, på dette som nå skjer.


https://www.dagsavisen.no/innenriks/advokat-om-strengere-nav-regler-det-regjeringen-har-gjort-er-helt-harreisende-1.1249212


I Facebook gruppen «Aksjon for AAP endringer» (tidligere «Aksjon mot AAP forslag»), så ligger det flere AAP (#NAVjegog) historier.


https://m.facebook.com/groups/277768765922577?tsid=0.04881537626806387&source=result


Vi opplever en stor ansvarsfraskrivelse fra NAV, bestemmende myndigheter og samfunn forøvrig, for hva som rammer svært syke og skadede mennesker, som blir satt helt på bar bakke, ofte uten noe oppfølging fra nav.

Du kan ikke forsikre deg mot at sykdom og skade ikke kan ramme deg.
Du kan ha private forsikringer, men som oftest vil ikke disse komme til utbetaling uten vedtak fra nav.

Regelendringen som kom 01.01.18 har vist seg å ha konsekvenser som mangler sidestykke i Norsk nyere historie.
Formålet med folketrygdloven blir brutt ved disse reglene som kom i 2018.

I 2018 ble det 16 700 færre AAP mottakere, veldig mange av disse er ikke ferdig avklart opp mot arbeid eller en uføre søknad.


Vi trenger endringer i AAP reglene, og vi trenger det nå.

Syke og skadede mennesker skal ikke lide, og bære konsekvensene for at helsevesen og NAV ikke klarer å få ferdig avklart AAP mottakere i løpet av en maks tid.
Så lenge det er behov for utredning, behandling eller arbeidsrettet tiltak, så må AAP mottakeren få beholde sin inntektssikring, uavhengig av tid.
Det at helsevesenet har helse køer for utredning og behandling, og NAV har sine køer på arbeidsrettet tiltak, samt veldig lange saksbehandlingstider, skal ikke de syke og skadede bære konsekvensene av.


Vi ber Stortinget støtte opp om lovendringsforslaget til SV, og eller Ap.


Støtt opp om denne underskriftskampanjen, signer og del videre.


Hilsen fra Fb gruppa Aksjon for AAP endringer.


https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2018-2019/dok8-201819-080s
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2018-2019/dok8-201819-085s/?all=true


Signeres av: Hele Norges befolkning


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Aksjon for endringer i folketrygdloven kapittel 11. på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
32698 underskrifter hittil!

Opprettet av
Elisabeth Thoresen
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin