Beta
Lik oss på Facebook

Nei til flytting av barnehagebarna til skolen!


Til: Alle berørte og engasjerte

15. februar 2018 vedtok Råde Kommunestyre at det skal opprettes en ny avdeling for 5 -åringer ved Klokkergården barnehage. Denne avdelingen skal lokaliseres på Karlshus skole og bakgrunnen er økt pågang til barnehageplasser i kommunen.
I saksfremlegget i forkant av vedtaket er det fremhevet to faglige råd for at dette er en god løsning; det skal fremme overgang mellom barnehage og skole, samt gi økt språkkompetanse. Ingen andre konsekvenser synes vurdert.
Av saken fremkommer det at avdelingen skal være av størrelsesorden 20 barn. Det legges til grunn at disse barna skal benytte skolegården som uteområde for lek. Det fremheves at skolegården er nyetablert og tilpasset 6-åringer, noe som dermed skal gjøre den egnet til lek også for 5-åringer.
Det er stor bekymring blant foreldre etter dette vedtaket. Saksbehandlingen virker rask og unyansert. Negative konsekvenser som barns trygghet, særskilte behov for hvile og aktivitet, trafikale utfordringer ved skolen, isolering fra resten av barna i barnehagen m.m. har ikke blitt belyst. Foreldrerådet ved barnehagen og FAU ved skolen er ikke informert i forkant av vedtaket, og saken er heller ikke drøftet i samarbeidsutvalget. Vi mener dette er brudd på barnehagelovens § 4, samt opplæringslovens § 11-1, og har derfor bedt kommunen ta vedtaket opp til en ny vurdering.
Sammen håper vi nå at vi kan få politikerne i kommunen til å snu. Vårt mål er at barn skal få være barn i omgivelser tilpasset deres alder og utvikling.
Vi setter stor pris på din støtte og håper du vil gi denne saken din underskrift!

Foreldrerepresentanter Klokkergården barnehage og FAU Karlshus skole

Trine Roos
Hedvig Bergem
Alette Holmen
Linda Granholt
Tone Kauterud
Nina Bråthen
Monica Vinje
Ingri Svanøe Revhaug
Iolanda Machado
Ida Værnesbranden
Kenneth S. Larsen
Anne-Marte Røen Bye


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til flytting av barnehagebarna til skolen! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Trine Roos
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin