POSTEN NORGE BRUKER I PRAKSIS NORSKE SMÅ BARN SOM BREKKSTANG VED Å FREMSTILLE JULENISSEN SOM EN HOMOSEKSUELL PROSTITUERT PÅ NASJONAL TV-KAMPANJE!


Til: Nærings-og fiskeridepartementet og Posten Norge

POSTEN NORGE ANGRIPER BARNAS JUL MED SEKSUALRADIKALISERING AV JULENISSEN OG BRUKER HENSYNSLØST SMÅ BARN SOM BREKKSTANG FOR Å FREMME EN RADIKAL AGENDA!

Posten Norge bare TRÅKKER små norske barn under fot ved å gjøre julenissen til en homoseksuell som oppfører seg som en mannlig prostituert gjennom sin nasjonale TV-reklamekampanje nå før jul uten ETT hensyn til små barnesinn og barnas forestillingsverden!

Det er så man ikke tror det er sant, men en del voksne i Norge gjør ikke ting fordi de faktisk bør, men fordi de selv mener de KAN! Den seksualradikae tv-reklamen som nå ruller over hundretusenvis av norske tv-skjermer står markedsrådgiver i Posten Norge Hege Aarhus i bresjen for og sier hun tar fullt ut ansvar for.

En norsk mann sitter i reklamen i huset sitt og skriver en ønskeliste til jul, På lista står det kun EN ting han ønsker seg og det er julenissen. Plutselig står julenissen i stua og julegavene til mannen blir levert på døra av en kvinnelig ansatt i Posten Norge. Julenissen forklarer for mannen at han har engasjert Posten Norge så han da i praksis kan levere seg selv som en mannlig, homoseksuell prostiuert og reklamen avsluttes med at mannen og julenissen står og kysser begjærlig med hverandre og at de nå har hele natten sammen. Denne reklamen og utførelsen av den snakker Markedsrådgiver Hege Aarhus varmt om og hun mener tydelig at det å rasere barns forestillingsverden ikke betyr noen ting bare hun som en nøkkelpersoen i dette ønsket å bruke Posten Norges ressurser denne førjulstiden for å feire homofilisaken som tydelig er en meget viktig personlig kampsak for henne.

Hvis dette får passere og vi ikke nå sier i fra hva som blir gjort over hodene på oss og våre barn så blir jo spørsmålet: HVA I ALLE DAGER BLIR DET NESTE?

Undersøkelser har avdekket - mørketall er da utelatt - at minst hver 10. norske gutt utsettes for homoseksuelt misbruk hovedsaklig av voksne menn i Norge. Det at antall menn som lever ut en homoseksuell livsstl er så enormt liten i forhold til de så mange flere heterofile menn klarer å misbruke et så høyt antall av den mannlige befolkning er helt oppsiktsvekkende og da blir spørsmålet: Hva har alle de titusenvis av gutter og de av dem som nå har blitt menn som har blitt misbrukt homoseksuelt av voksne menn å si om en slik framstilling av julenissen og i tillegg hvordan skal små barn kunne forholde seg til en så sterk seksualisering av julenissen som gjøres av Posten Norge? Har dette i det hele tatt vært med i vurderingsarbeidet før denne tv-reklamen ble produsert?

Da Markedsrådgiver Hege Aarnes ble konfrontert med dette kommenterte hun det ikke med ETT ord. Dette viser bare hvilket dårlig og lite gjennomtenkt vurderingsarbeide de eller den markedsansvarlige hos Posten Norge har gjort før denne uvanlig radikale tv-kampanjen ble sluppet og klargjort for sending.

Aarnes avdekket også at det har IKKE blitt gjennomført noen forundersøkelse på hvilken virkning en slik gjennomradikal kampanje kunne ha på befolkningen og norske små barn, men at det kun ETTER kampanjen ville bli foretatt en undersøkelse om hva folk syntes om kampanjen og om de hadde sett den. Hun nevnte ikke ETT ord om at de som ikke har en stemme i alt dette - de små barna - skulle få være med på denne undersøkelsen Alt dette viser bare hvor skjevt hele opplegget her er og at det uten de nødvendige hensyn til en så radikal kampanje bare skulle gjennomføres koste hva det koste ville!

Posten Norge har 20 600 ansatte og eies av den norske stat og ligger med sitt økonomiske virksomhetsområde under Nærings- og fiskeridepartementet. At ETT menneske som er ansatt i markedsavdelingen for å sørge for å lage effektive reklamer for Posten Norge som leverandør av brev og pakker til det norske folk og til norske bedrifter sier at hun tar fullt ut ansvar for det som her er gjort gjør at spørsmålet MÅ stilles: Hvem tror hun at hun er og hvor i hennes arbeidsinstruks gis hun retten til å opptre på denne måten overfor både det norske folk og overfor Posten Norge?

Av antall personer over 18 år i Norge regnes ca. 4 075 000 som heterofile. Av de som identifiserer seg som homofile, lesbiske og bifile er tallet så lavt som ca. 125 000. Det vil si at det kun er ca. 3 av hele 100 personer som identifiserer seg som homofile, lesbiske eller bifile. Det vil også da si at den klart største gruppen av hjem små barn vokser opp i og som for dem da er det normale, kjente og vante er voksne heterofile omsorgspersoner.

Dette er et meget viktig faktum fordi Posten Norge nå overkjører så mange av de 97 av hundre over 18 år som rett og slett føler at det Posten Norge har gjort er en kraftig overkjøring av det så mange av oss stiller oss klart kritiske til og helt imot! Posten Norge opprettholdes først og fremst av de 97 av 100 kundene som er heterofile i dette landet og uten oss så måtte Posten Norge ha lagt ned sin virksomhet på dagen. Derfor er det helt naturlig at Posten Norge sin virksomhet sørger for at nasjonale TV-kampanjer som finansieres av
97 av 100 kunder i tillegg til bedrifter som avspeiler det samme forholdet i befolkningen IKKE tråkker over hensynet til denne enormt store gruppen i sin iver fra noen i markedsavdelingen til å seksualradikalisere julefeiringen på denne måten.

Det finnes kun EN figur som er julenissen. Det Posten Norge nå har gjort ved å presentere og relansere julenissen som en homoseksuell som lik en mannlig prostituert tilbyr seg å være hos en norsk mann som praktiserer homofili gjennom natten er å for alltid i barns forestillingsverden å sementere at heretter er julenissen en seksualisert figur som i stedet for å bringe pakker til barna heller velger å tilby seksuelle tjenester som mann til en annen mann som praktiserer homofili.

At det er MYE Posten Norge og de ansvarlige der HELT TYDELIG ikke har tenkt igjennom av de logiske og følelsesmessige følger denne kampanjen som nå kjøres får - både for mange hundretusenvis av små norske barn OG mange hundretusenvis av deres omsorgspersoner her jo helt opplagt og har de faktisk tenkt igjennom dette nøye og på tross av dette har valgt å bare kjøre dette igjennom uansett så gjør jo ikke dette saken noe bedre.

Det som gjør at Posten Norge har penger til drift og til å kunne kjøre nasjonale tv-reklamekampanjer er OSS - kundene - og vi representerer også våre barn, barnebarn, onkel- og tantebarn.

Kampanjen til Posten Norge vekker internasjonel negativ oppsikt!

Det verdenskjente ukemagasinet Newseek har allerede skrevet en artikkelm på den oppsiktsvekkende kampanjen til Posten Norge hvor det klart gis uttrykk for at mange reagerer på hvordan man kan beslutte å lage en slik seksualraidkal kampanje og misbruke julenissen til dette.

I et kommentarfelt skriver en som selv sier han identifiserer seg som ikke-heterofil hvor feil han synes det blir at julenissen skal troppe opp hos en voksen mann og tilby seg selv som en mannlig prostituert overfor denne mannen og at julenissen er en mann som er gift og har en kone. Han har fått over 500 støtteerklæringer på kommentaren sin.

Da Hege Aarhus ble konfrontert med at denne kampanjen er så raidkal at den vekker internasjonel oppsikt begynte hun å argumentere med at det er mange land i verden som ikke har det slik som i Norge, men da hun fikk presentert motargumentet at artikkelen stod i det amerikanske nyhetsmagasinet Newsweek hvor det hvite hus under Obamahar har vært opplyst i fargene brukt av den seksualradikale Pride-bevegelsen så hadde hun ikke EN kommentar å komme med på dette.

Fordi dette rammer de minste i blant oss fordi tv-skjermene har en så sentral plass i mange hjem og denne tv-rekamen IKKE DET HELE TATT behandler barna og deres forestillingsverden med varsomhet og heller ikke representeres av over 4 millioner personer over 18 år i Norge så er det vår RETT siden det er vi 97 av 100 som da blir den overveldende delen av den norske befolkningen og da utgjør den største delen av kundene til Posten Norge og fordi staten eier Posten Norge så utgjøres staten av oss som innbyggere i dette landet.

Hege Aarhus har med sin ENE stemme - helt uten å rådføre seg med noen annen da hun ble konfrontert med punkt etter punkt som avdekker de ulike overtrampene og problemområdene ved denne kampanjen - sagt at denne reklamekampanjen kommer ikke til å bli trukket, enda hun ikke på en seriøs måte klarte å imøtegå ETT av de argumentene mot kampanjen på en skikkelig måte.

Som representanter for den store, store heterofile andelen av befolkningen med de små barna i våre familier som også er representert sammen med oss ønsker vi derfor nå å KREVE av Nærings- og fiskeridepartmentet at de instruerer Posten Norge til å ta denne seksualradikale tv-kampanjen av lufta SNAREST mulig og la mange hundretusenvis av norske små barn få ha julenissen som en ikke-seksualisert og ikke-prostituert figur i fred!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

149 underskrifter hittil!

Opprettet av
Rolf David Auke
06.12.2021
Kategori
Media
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad