Ja til tredjeparts kontroll og godkjenning av begrepet halal!


Til: Landbruksdepartementet; Mattilsynet; Forbrukerrådet

Bakgrunn

Er du lei av at produsenter og restauranter i Norge utnytter begrepet «halal»? Er du lei av å være i tvil enten du skal konsumere eller selge halalkjøtt?

Denne underskriftskampanjen er støttet av blant annet Halalmarked, Halalguiden og mange andre solide aktører. Med din støtte og underskrift er formålet å få på plass en forskrift som kan garantere at kun de med riktige kompetanse og rutiner får lisens til å bruke begrepet «halal».

Denne underskriftkampanjen er et resultat av den pågående misinformasjonen norske muslimer blir eksponert for gjennom produkter merket som «halal». I følge Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine tall er det ca 150.000-200.000 muslimer i Norge. Det betyr implisitt at det er et stort marked for halal produkter i Norge.

I flere år har matbransjen med gatekjøkken og en del restauranter vært i spissen med å tilby norske muslimer med halal kjøtt. I løpet av de siste årene har vi også sett at enkelte norske dagligvarer butikker startet med å selge halal varer. Det er en god nyhet for norske muslimer som i flere år har etterlyst dette. Tidligere har man benyttet seg av muligheten til å reise over grensen og konsumere halal mat i et større kvantum.

De siste par årene og spesielt i disse corona tidene har den yngre generasjonen av norske muslimer blitt mer oppmerksomme på både kjøttets opphav og bearbeidelse for videre salg. Bakgrunnen for dette er at det er erfart flere eksempler på hvor «smugler kjøtt» har blitt solgt videre under «halal» merket i Norge. Mattilsynet har også i flere omganger funnet uhygieniske forhold hvor kjøttet oppbevares. Spesielt hos spisestedene.

Det har også kommet frem opplysninger på at norske slakterier merker kjøttet «halal» uten å ha den nødvendige kompetansen om bearbeidelsen og prosessering av kjøttet i henhold til halalstandarden. Dette har skapt en mistanke blant norske muslimer hvorvidt kjøttet, enten importert eller slaktet i Norge, har blitt behandlet i tråd med etter standarden. Det vil si om det foreligger krysskontamineringsfare hvis bedriften produserer både halal og ikke-halal produkter. Rengjøringsrutiner, innkjøpsrutiner, avvikshåndtering osv. Undesøkelser med hensyn på å sikre halal status og sporbarhet for produktene er også en mangelvare. Selv Mattilsynet har i sin rapport fra 2015 vist misnøye med at de som selger «halal» mat har ikke gode rutiner.

Nylig i år ble vi vitne til at en norsk leverandør solgte halal pølser som inneholdt svin. Dette ble oppdaget i en ren tilfeldighet av en observant muslimskforbruker. Det har også kommet opplysninger om at et slakteri i Norge selger halal kyllinger under falsk sertifisering. Senest for noen dager siden ble vi også oppmerksom på via tv2 programmet «TV2 hjelper deg» at et slakteri ble avdekket for uhygieniske forhold og behandling av dyrene i strid med dyrevelferd. Dette slakteriet har i årevis solgt «halal» kyllingprodukter. Slike episoder svekker tilliten og troverdigheten til leverandørene. Da fører dette til at man forbrukere finner alternative løsninger til å skaffe seg kjøtt over grensen.

Våre krav

Norske muslimer føler seg ikke trygge på at det de kjøper som er merket med «halal» i det norske markedet er virkelig halal. Vi føler oss unyttet og misbrukt. Vi forventer:

• En lik praksis (offentlig kontroll) slik det er for bearbeidelsen av glutenfri mat og vegetariansk mat.
• Lik forskrift for merking av «halal» mat slik det er for vegetar og glutenfri mat i butikkene.
• Leverandørene burde ikke nøle med å dele deres rutiner for bearbeidelsen av halal kjøttet i henhold til halalstandarden med forbrukere som etterspør.
• Vi forlanger et lovkrav / forskrift der leverandørene er pliktig til å ha ettersyn av deres rutiner som er godkjent av det offentlige instansene eller en tredjepart.
• Det skal være en sporbarhet i hele verdikjeden
• Salg av halal varer skal følge samme markedsførings – og forbrukerkjøpsloven
• Sørge for at en tredjepart eller en offentlig organ verifiserer halal rutiner i henhold til halal standarden. Se "GENERAL GUIDELINES FOR USE OF THE TERM “HALAL”" på lenken: http://www.fao.org/3/y2770e/y2770e08.htm

Vi føler det er misvisende markedsføring frem til en tredjepart garanterer og godkjenner rutinene i henhold til generelle retningslinjer vedr. halal.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

69 underskrifter hittil!

Opprettet av
Yasir Ahmed
23.11.2021
Kategori
Mat & Drikke
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad