Konsekvensutredning for gjenoppretting av Ørland og Bjugn kommuner.


Til: Ørland kommunestyre

Regjeringen legger til rette for at tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunestyret, skal kunne deles.

Signer dette innbyggerforslaget for at kommunen skal komme igang med konsekvensutredningen for gjenopprettingen av Bjugn og Ørland som egne kommuner.

Innbyggere som ønsker deling av en tvangssammenslått kommune, kan fremme forslag for kommunestyret gjennom et innbyggerforslag, jf. kommuneloven § 12-1. Kommunestyret plikter da å vurdere forslaget. Slik kan innbyggere søke å få gjennomslag ved å få løftet saken inn i det representative demokratiet.

En godt utredet søknad fra kommunen er viktig for at departementet skal kunne legge frem en opplyst sak om deling for Kongen i statsråd.

Tvangssammenslåtte kommuner kan etter søknad motta inntil 100 000 kroner i tilskudd til dette.

Forslag til vedtak:
----------------------------
Ørland kommunestyre vedtar å utrede konsekvensene ved en gjenoppretting av Bjugn og Ørland kommuner, til slik de var før 1/1-2020. Utredningen skal legges frem i første kommunestyremøte i 2022.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

304 underskrifter hittil!

Opprettet av
Einar Aaland
Ca. 2 mnd. siden
Område
Sør-Trøndelag

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad