Bli med å støtt kampen for fleirbrukshall på Langeland


Til: Politikere i Stord Kommune

Prognosane for elevtal er usikre og har ikkje teke høgde for all utbygging og vekst i Langelandkrinsen og kapasiteten ved skulen er alt sprengt. Ny gymsal som planlagt i Stord-budsjettet vil ikkje klare å løysa behovet til skulen og elevane våre. Me treng ein fleirbrukshall som kan dekkja heile skulekrinsens behov!
Ein fleksibel hall der alle elevane får kroppsøvinga si, der det er plass til å halde store arrangement som solidaritetsdag, 17. mai, temakveld og songstund med moglegheiter for å invitera med familie og ikkje minst idrettsarrangement. Det er også etterlengta med eit samlingspunkt i nærområdet som faktisk har plass til alle som ynskjer å delta på basar og liknande. Med ein ny fleirbrukshall i nærleiken er moglegheitene mange!

FAU ved Langeland skule ønskjer at det skal bli bygd Fleirbrukshall (25x45m) og tilbygg med plass til 1 klasserom + kjøken 

Viktig å tenkja langsiktig og ikkje slik det har vorte gjort til no på Langeland med stykkevis utbygging. 

Ein god hall er viktig fysisk aktivitet og trivsel i nærområdet. 

Bli med å støtt kampen for Fleirbrukshall på Langeland! 


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

537 underskrifter hittil!

Opprettet av
June Stokken
Ca. 2 mnd. siden
Område
Hordaland

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad