Vi krever toaletter på alle busser som kjører langdistanse, og påbud om at toalettene holdes åpne under kjøring.

Vi krever toaletter på alle busser som kjører langdistanse, og påbud om at toalettene holdes åpne under kjøring.


Til: Samferdselsministeren, regjeringen, stortingsrepresentanter, fylkespolitikere, AtB og andre kollektivselskaper.

Bak dette oppropet står organisasjonene:
- Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF)
- Norilco
- Prostatakreftforeningen
- Spondyloartrittforbundet Norge
- Landsforeningen for Ryggmargsskadde (LARS)
- Blærekreftforeningen
- HivNorge
- NOFUS (Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens)
- Norges Fibromyalgi Forbund


Selskapet AtB, som administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag, startet høsten 2021 en ny praksis for bruk av toaletter på sine langdistansebusser. Praksisen innebærer et forbud mot å bruke toalettene mens bussene kjører. Flere av AtB sine ruter varer over 3 timer.

Den toalettrengende må nå be bussjåføren stanse bussen, og sjåføren må deretter prøve å finne et egnet sted å stoppe som ikke er til hindrer for annen trafikk. Først når bussen har stanset, kan toalettdøra åpnes og passasjeren gå inn på toalettet. Bussen må så stå i ro og alle øvrige passasjerer må vente til personen er ferdig på toalettet. Først når personen er tilbake i setet sitt kan bussen igjen kjøre.

Dette er en uverdig praksis som gjør busstilbudet helt utilgjengelig for svært mange mennesker, som på grunn av kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, er avhengig av hyppig og/eller umiddelbar tilgang til toaletter. Mange i denne gruppen kan ikke vente på at bussen stopper når behovet melder seg. Mange i denne gruppen må også gå ofte på toalettet i løpet av en dag, og et busstopp ved hvert toalettbesøk er ikke gjennomførbart. Vi opplever derfor praksisen som diskriminerende. Alle mennesker vil opplagt føle på ubehaget ved å be bussen stoppe for å gå på toalettet, og praksisen til AtB har derfor konsekvenser for hele befolkningen. Ingen ville akseptert stengte toaletter på tog eller fly, og dette bør vi heller ikke akseptere på buss.

AtB begrunner sin praksis med bekymring for trafikksikkerheten. Dette til tross for at det ifølge Trøndelags fylkesordfører, Tore O. Sandvik, ikke er registrert noen ulykker knyttet til toalettbruk i buss i fart i Trøndelag. Ifølge Sandvik er det i Norge for øvrig kun registrert én ulykke knyttet til en slik situasjon, tilbake i 2003. Det har kjørt mange busser siden 2003, og risikoen for trafikkulykker mens man sitter på toalettet i en buss må derfor anses som svært liten.

I Norge finnes det også busser som ikke engang har et toalett om bord, selv om de kjører ruter på flere timer. Dette utelukker buss som transportmiddel for en enorm gruppe mennesker, og dette kan vi ikke akseptere. Regjeringen har et mål om at flere skal velge kollektive og klimavennlige transportformer. Norge har et mål om at samfunnet skal være universelt utformet hvor alle kan delta. Og Norges befolkning har rett til ikke å bli diskriminert!

Vi krever følgende:
1. Det må være påbudt med toaletter om bord på alle busser som kjører langdistanse.
2. Toalettene må kunne brukes mens bussene kjører.


Er du enig med oss? Støtt vår sak ved å signere oppropet!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1387 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad