Høringssvar FAU Dalsbygda om Fremtidens skole i Os


Til: Alle som vil at Dalsbygda skole skal bestå

Høringssvar fra FAU Dalsbygda, Framtidas skole i Os, 2.høringsrunde


En god skole er der elevene trives. Der elevene er trygge, har god faglig utvikling og et godt sosialt nettverk. Dette har Dalsbygda skole.


For fortsatt å være en god skole kreves stabilitet. Uten stabilitet blir skolen en mindre trygg plass for ungene våre. Det blir også en mindre attraktiv arbeidsplass og den tiltrekker seg ikke tilflyttere. Vi ønsker en langsiktig løsning som vi kan forholde oss til i årene som kommer.


Vi mener det er viktig å opprettholde Dalsbygda skole fordi:

To skoler i kommunen ivaretar retten elever og foreldre har til å velge en skole som dekker deres behov. Ikke alle elever finner sin plass i et miljø. Dette skjer på små skoler og det skjer på store. Det er viktig at det finnes alternativer innenfor kommunen.

Ved å opprettholde Dalsbygda skole, mener vi kommunen viser at vi er en kommune som mener noe med «aktive opplevelser og et godt oppvekstmiljø», og gjør at kommunen som helhet framstår som attraktiv og framoverlent. 

Dalsbygda er «skolen i nærmiljøet», og drar store veksler på ressurser i lokalsamfunnet. Dette er en innarbeidet tradisjon, og er en enestående ressurs som gir store ringvirkninger.

Sosial kapital er et viktig moment. Det forteller noe om langsiktige økonomiske virkninger for kommunen. Eksempelvis; hva er ringvirkningene av å kutte 8-10 arbeidsplasser (lærere) i kommunen? Er dette hensyntatt?

Erfaring og statistikk viser at mange 1.klassinger i Dalsbygda er født utenfor kommunen. 

Vi mener det er potensiale i å kutte administrative kostnader hos begge skolene/oppvekst. 

Vi stiller fremdeles spørsmål ved framlagt innsparingspotensial. Framlagte tall viser noe potensiale i strukturendring, men hovedinnsparinga er nedbemanning av lærere i Os kommune. FAU Dalsbygda har brukt mye tid på å studere tall, og sendte inn et omfattende høringssvar i første runde. Kommunen har i brev datert 13.09.21 stadfesta at det vi har etterlyst fortsatt mangler, eller fortsatt jobbes med.

Friskole i Dalsbygda kan være et godt og reelt alternativ som må vurderes.


Vi setter pris på at det mot slutten av prosessen er gitt rom for både medvirkning og dialog. Vi håper og forventer at vi fortsatt blir inkludert i arbeidet fram til behandling, for ennå er det mye som ikke er på plass. At beslutningsgrunnlaget er mest mulig fullstendig og riktig er avgjørende for at en kan ta gode og kvalifiserte avgjørelser. 17.09.2021, FAU Dalsbygda skole

Magnus Kvaal, Halstein Kvangraven, Mona Østgårdstrøen, Stein Inge Ryen, Tomas ØstgårdstrøenVi stiller oss bak FAU Dalsbygdas høringssvar:

Signeres av: Personer med tilknytning til Dalsbygda som ikke kan signere fysisk


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ca. 2 mnd. siden

Underskrifter blir levert sammen med høringssvaret vårt torsdag 23.09.21 som er fristen til kommunen.

Kommentarer

Del Høringssvar FAU Dalsbygda om Fremtidens skole i Os  på Facebook

Del på Facebook
119 underskrifter hittil!

Opprettet av
Magnus Kvaal
Område
Hedmark

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad