Krav om belønning av whistleblowers/varslere av korrupsjon

Krav om belønning av whistleblowers/varslere av korrupsjon


Til: alle som ønsker å bidra til å bekjempe korrupsjon i Norge

Krav om belønning av whistleblowers/varslere av korrupsjon

Korrupsjon koster samfunnet 145 milliarder kroner i året.

Verdensbanken, OECD og Economic Forum peker på at økonomisk kriminalitet er et av de største hindrene for bærekraftig økonomisk, politisk og sosial utvikling.

Økokrim sier at det er lett å slippe unne med korrupsjon i Norge, og at tipsing er nødvendig for å bekjempe korrupsjon. Finansdepartementet konkluderer med at tipsing er effektivt virkemiddel.

Det er i dag verken et system for belønning, eller hjelp til de som varsler om korrupsjon. Noe som USA innførte allerede i 1863. USAs største varslersak om korrupsjon er Elin Baklid-Kunz saken. Hun mottok 120 millioner kroner i belønning for å ha varslet om korrupsjon i USA, og var derfor foredragsholder på Anti-korrupsjonskonferansen i juni 2021.

Ifølge Global Corruption Barometer sine årlige undersøkelser, fra september 2021, om korrupsjon i Norge og 27 EU-land , fremgår at nesten 50% av de spurte i Norge frykter for gjengjeldelse ved å rapportere om tilfeller av korrupsjon.

I Danmark og Finland oppgis til sammenligning at bare hhv. 18% og 12% av de spurte at de er redd for gjengjeldelse.

Norge ligger derved på topp i Norden mht. frykt for gjengjeldelse ved varsling av korrupsjon, og er vesentlig høyere enn de fleste land i EU, hvor gj. snittet av 27 land er på 45%.

Dette er følgelig en medvirkende årsak til at korrupsjonen i Norge påfører samfunnet et tap på 150 milliarder kroner!

Vi foreslår opprettelse av en ny ekstern varslingsenhet for korrupsjon, som både kan gi veiledning og hjelp til å rapportere om korrupsjon, samtidig som det innføres varslervern og belønning av de sin varsler.

Vi vil kreve at Storting og Regjering vedtar nødvendige lovendringer etc., og avsetter nødvendige menneskelige og økonomiske ressurser til at:

1. Det etableres et varslingsorgan for korrupsjon som skal gi veiledning og håndtere et regelverk som belønner de som varsler om korrupsjon.

2. Varslere skal gis et lovbestemt varslervern, og hvor man også kan varsle anonymt.

3. Varslere skal gis belønning på mellom 10-30% av det beløp som det offentlige er påført i tapte skatter og avgifter etc. som følge av korrupsjon.

4. Det bør årlig avsettes minst 2,5 milliarder kroner i Statsbudsjettet som øremerkes til bekjempelse av korrupsjon og bedrageri etc., inkludert belønning til varsleren.

5. Varslingsorganet må være delvis uavhengig av Økokrim, Finanstilsynet, Statsadvokatene, Justisdepartementet, Skatteetaten og Kripos etc, og selv beslutte hvilket statlig organ som skal ha hovedansvar for etterforskning og straffeforfølgelse mv.

Siden dette er en lovendring som skal ivareta viktige samfunnshensyn, og det krever ressurser til oppbygging av ny varslingsinstans, er det viktig at en ny Regjering igangsetter dette arbeidet så snart som mulig etter valget.

Dersom vi lykkes med å tilføre Staten 15 milliarder kroner i økt skatt mv. (10% av midler som unndras beskatning), vil dette gi en netto belønning på ca. 2,5 milliarder kroner til de som varsler. Staten vil da sitte igjen med 12,5 milliarder kroner!

For å lykkes med innføring av støtte til whistleblowers/varslere av korrupsjon, og gi dem beskyttelse, trenger vi din støtte til å få Stortinget til å innføre en slik ordning.

Det er også opprettet en egen Facebook-gruppe som vi håper du vil melde deg inn i: Krav om belønning av whistleblowers/varslere av korrupsjon

Her kan du også lese mer om bakgrunnen til kampanjen, og lese kommentarer fra andre som har erfaring med korrupsjon.

Signeres av: Roy Nordli


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

29.01.2023

Les også blogg om Økokrim rapporten, som fastslår at kriminelle aktører bistås av profesjonelle aktører:

https://www.okonomiadvokat.no/post/nrk-dagsnytt-%C3%B8kokrim-fastsl%C3%A5r-at-profesjonelle-akt%C3%B8rer-hjelper-kriminelle-akt%C3%B8rer

29.01.2023

Triksing med tall, trusler og forbindelser til hemmelige tjenester – historien om Tysklands største finansskandale er nesten ikke til å tro. https://tv.nrk.no/program/KOID21008722
EY var regnskapsfører for Wirecard, og oppdaget ikke at halvparten av selskapets rapporterte inntjening, samt milliarder av bokførte kontantverdier rett og slett ikke eksisterte. https://www.finansavisen.no/finans/2023/01/26/7980302/ey-i-tyskland-sier-opp-mer-enn-400-ansatte Skjer det tilsvarende i Norge?

19.09.2021

Takk for din støtte til å gjøre noe for å bekjempe korrupsjon i Norge. Registrer deg i Facebook gruppen https://www.facebook.com/groups/579890886693232 om du ikke allerede har gjort det, og bli holdt løpende oppdatert. Her legger vi ut endel bakgrunnsinformasjon som kan være nyttig, samtidig som du kan komme med innspill og gode eksempler selv. Lik, spre og del!
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

59 underskrifter hittil!

Opprettet av
Roy Nordli
13.09.2021
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad