Lik oss på Facebook

Bedre barsel nå!


Til: Alle som ønsker en bedre barselomsorg. Det er ingen krav om at man må ha født for å skrive under.

Vi krever bedre barsel nå! Her er Barselopprørets 10 krav. Signer og vis at du også støtter disse kravene.

1) Nok penger
Vi trenger en finansieringsmodell som sikrer kvalitet i barselomsorgen.
- Utred en ny finansieringsmodell som sikrer kvalitet i barselomsorgen
- Øremerk midler til barsel

2) Nok folk
Vi trenger nok jordmødre og barnepleiere på jobb – i fulle stillinger.
- Innfør bemanningsnorm
- Sett en faglig standard for hvem som jobber på barsel

3) Nok plass
Alle sykehus må ha egne lokaler til barsel som har kapasitet til at kvinnen og partner kan være på sykehuset så lenge det er behov for det.

4) Opphold på sykehus
Alle har rett til å bli på barsel så lenge de har behov for det. Normer for liggetid fjernes.

5) Hjemmebesøk
Alle har rett på hjemmebesøk av jordmor 1–3 dager etter hjemreise. Dette skal være en pasientrettighet.

6) Ammeveiledning
Alle har rett til kvalifisert ammeveiledning på sykehus og helsestasjon. Ammeveiledning skal anerkjennes som nødvendig helsehjelp.

7) Samtale
Alle har rett til å få en samtale om fødselen på sykehuset når man selv er klar for det med en som var til stede under fødselen.

8) Opptrening
Alle skal få gratis tilbud om sjekk og opptrening hos fysioterapeut etter fødsel.

9) Seksukerskontroll
Alle skal få mulighet til å gjennomføre kontrollen hos jordmor. Alle får innkalling, og det skal settes av en dobbelttime til kontrollen.

10) Mors rett til en støtteperson må nedfelles i norsk lov. Det vi opplevde under koronapandemien kan aldri skje igjen. Vi krever at kvinners grunnleggende rett til en trygg og positiv fødselsopplevelse nedfelles i norsk lov. Alle kvinner har rett til å ha med seg en støtteperson de selv velger under svangerskap, fødsel og barsel.

Les mer om kravene på barselopprøret.no/krav


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Bedre barsel nå! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
11184 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad