Lik oss på Facebook

Åsgård gir best beliggenhet for nybygg psykisk helse og rus ved UNN Tromsø! Støtt oppfordringen!


Til: Helse Nord RHF

Åsgård gir best beliggenhet for nybygg psykisk helse og rus ved UNN Tromsø!

For bruker- og pårørendeorganisasjonene er det avgjørende at beliggenhet for nybygg støtte opp under best mulig tilbud for brukere og pårørende i Nord-Norge.

Beliggenhet på Åsgård vil ivareta stor andel behandlingsarealer på bakkeplan, helsefremmende omgivelser og garantert tomt for sikkerhetspsykiatrien.

Beliggenhet på Åsgård gir ro og naturlige inntrykk, og gode muligheter for utendørs aktiviteter i trygge rammer for pasienter og pårørende. Dette er i tråd med fremtidsrettet psykisk helse- og rusarbeid, og veier tyngre enn samlokalisering med somatikken i Breivika.

Vi trenger et nytt sykehus, men ikke en ny beliggenhet. Omgivelsene på Åsgård er som medisin for oss», skriver to brukere i Nordlys 31.5.21. Det er vi enige i!

I sak til UNN-styret skrev UNNs direktør at «Åsgård-alternativet gir rom for den beste bygningsmessige løsningen, og har per i dag de mest egnede utearealene. ”Det er vi helt enige i, og det bør tillegges avgjørende vekt i vurdering av tomtevalget», skriver 34 overleger i et åpent brev datert 1.6.21. til Helse Nord RHF.

Både brukere, bruker- og pårørendeorganisasjoner og fagfolk mener nærmest samstemt at Åsgård-alternativet vil gi det beste behandlingstilbudet.

Vi ber Helse Nord-styret gjøre sitt vedtak i tråd med disse rådene, til beste for pasienter og pårørende, og anbefale plassering av nytt bygg for psykisk helse og rusbehandling på Åsgård.

Mental Helse Troms, LPP Troms og Finnmark, RIO og Marborg står bak denne underskriftskampanjen.

Takk til Margrethe Sørensen for ideen om underskriftskampanje, og erfaringskonsulent Astrid Weber som videreformidlet kontakt til oss.

Underskriftene vil bli oversendt Helse Nord RHF til behandling av styresaken 30. juni 2021


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Åsgård gir best beliggenhet for nybygg psykisk helse og rus ved UNN Tromsø! Støtt oppfordringen! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
2879 underskrifter hittil!

Kategori
Andre
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad