Høringsrunde Gaustad Sykehusområde Juni 2021 - Støtte til BNST sitt innspill i sak nr 201704683


Til: PBE og HSØ

Dagens Rikshospital er bygget på en måte som ivaretar området.

Det er ikke plass til å bygge mer uten betydelige negative konsekvenser.

Likevel vil HSØ:

• Rive 20% av bygningsmassen,
• Bygge store blokker, opp mot 60 meter høye
• Bygge akuttmottak ved Sognsvannsbekken
• Samle all helikopter- og ambulansetrafikk i markas inngangsport
• Bebygge 15-20 000 m2 grønne områder - mesteparten ved fredete Gaustad Sykehus
• Selge Ullevål Sykehus, som har plass til nye bygg og flere atkomster

Hverken HSØ eller PBE har lagt opp til noen form for medvirkning i saken.

Konskevensutredningen er mangelfull, bla. er maksimalstøy for helikoptertrafikk utelatt og midlertidig Helipad er registrert som egen sak og slik ikke en del av konsekvensutredningen.

• Støynivået er uakseptabelt for beboere og brukere
• Oslos grønn åsside ødelegges av høye betongblokker
• Ambulansene vil kjøre gjennom boligområder
• Grønne områder blir ubrukelige - an av markas viktigste inngangsporter ødelegges
• Gaustad sykehus mister i praksis sitt vern

BNST henstiller HSØ om å trekke dette forslaget og foreslår at nødvendig kapasitet bygges på
Ullevål

Jeg/vi støtter BNST sitt innspill i denne saken.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Bedrifter som støtter denne kampanjen

Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel

Oppdateringer

01.06.2021

Les mer om sakne og se vårt innspill her:

https://bnst.no/riksen/

Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

551 underskrifter hittil!

Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel
Opprettet av

Berg Nordberg Sogn Tåsen Vel

01.06.2021
Område
Oslo

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad