Nei til storflyplass i Lofoten

Nei til storflyplass i Lofoten


Til: Alle

Flytransport setter stort miljøavtrykk og gir betydelige utslipp. En storflyplass i Lofoten med mål om økning i trafikk med større fly vil bidra svært negativt. Utviklingen i befolkningsgrunnlag viser at det ikke er behov for storflyplass i Lofoten. Vi har i dag et veldig godt fungerende kortbanenett med flyplass på Leknes og i Svolvær. Store fly med gammel teknologi er ikke en del av framtiden for Lofoten. Flytrafikk utgjør i seg selv en høy belastning for natur og miljø. Det er stor enighet blant forskerne og politikere om nødvendigheten av å gjøre konkrete tiltak for å redusere utslipp og bevare natur. FN's naturpanel har dokumentert at vi har både naturkrise og klimakrise.Det er positivt at flyindustrien selv ser på nullutslippsløsninger, og at man allerede har konkrete planer om mindre elektriske fly med større frekvens på fly avganger på kortbanenettet i nær fremtid. Widerøe tror de kan ha helelektriske fly i luften i 2026. Ved et eventuelt økende behov kan antallet avganger reguleres.

Signeres av: Alle som støtter nei til storflyplass Lofoten


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Bedrifter som støtter denne kampanjen

Naturvernforbundet i Lofoten

Oppdateringer

10.06.2021

Hjelp oss og del videre- nå er det 867 underskrifter så langt og vi trenger flere som vil bevare Lofotens unike natur for fremtiden. Besøk også www.bevarlofoten.no

22.05.2021

Det er nå 574 som har signert mot storflyplass i Lofoten. Del gjerne kampanjen vidrere
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

967 underskrifter hittil!

Naturvernforbundet i Lofoten
Opprettet av

Naturvernforbundet i Lofoten

12.05.2021
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad