Lik oss på Facebook

NEI TIL VAKSINEPASS!


Til: Regjeringen og resten av Norge

Regjeringen jobber nå med et såkalt koronapass/sertifikat som skal kunne brukes for å delta på arrangementer og utenlandsreiser, for ferdig vaksinerte personer. Dette ønsker de å få gjennomført allerede fra 1. Juni, men for å få til dette må de få til en lovendring. Mer utstrakt bruk av koronasertifikat vil trolig kreve et bedre lovgrunnlag. Regjeringen sender derfor i dag et lovforslag om bruk av koronasertifikat på høring.
Det store problemet med dette er at det vil skape større forskjell i samfunnet, i og med at mange land ikke har råd til vaksinen. WHO har også gått ut og sagt nei til vaksinepass. De mener at kravet om et slikt pass er urettferdig fordi vaksinene er skjevt fordelt, noe som vil føre til at vaksinepass øker kløften mellom mennesker fra ulike land.
Stem NÅ! Hver stemme teller!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

06.05.2021

Alle som oppheld seg lovleg i riket, kan fritt ferdast innanfor grensene og velje bustad der.

Ingen kan nektast å forlate riket om det ikkje trengst av omsyn til effektiv rettsforfølging eller fordi dei skal gjere verneplikt. Norske statsborgarar kan ikkje nektast tilgjenge til riket.
Slik lyder grunnlovens paragraf §106.
https://lovdata.no/lov/1814-05-17-nn/§106

06.05.2021

Jeg vil også tilføye at det ikke er rettferdig i forhold til folk som tar valget å ikke ta vaksinen. Det å ta en vaksine skal være frivillig, og ikke noe du skal føle deg presset til...

Kommentarer

Del NEI TIL VAKSINEPASS! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
60 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad