Lik oss på Facebook

Nei til hoved uttak av masse på Gransjordet


Til: Personer som bor på Grefsen Disen

????????? Grefsen, 3.mai 2021.

KJÆRE BEBOER I GREFSEN OG DISEN VELS OMRÅDE!
Grefsen og Disen vel arbeider for å gjøre vårt område best mulig for alle som bor her. Vi har allerede hatt store ulemper i forbindelse med fornyelsen av Grefsenveien, og ikke før er Gransjordet fritt for anleggsmaskiner, skal det graves opp igjen og bli ett av to hoveduttaksområder for masse i forbindelse med Oslos nye vannverksprosjekt; Stamnettprosjektet.
Det skal graves ut i alt 900 000 kubikkmeter masse hvorav den største delen er 730 000 kubikkmeter som er omtrent 1900 billass, og vil pågå i 5,5 år. Både Vann- og avløpsetaten og Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune går inn for at Gransjordet og Disen pumpestasjon bør ha den minste belastningen når det gjelder utgraving og bortkjøring av den minste delen av massen, omtrent 170 000 kubikkmeter. Her regnes det med at arbeidet vil pågå først i ett og deretter 1,5 år. Det gjelder graving og utkjøring fra klokken 0700 – 2300, lørdag 0700 – 1600 med alt dette fører med seg av støy, støv, skitt og bruk av store anleggsmaskiner. Både Grefsenveien og Kjelsåsveien, vil være utkjøringsveier, og Gransjordet anleggstomt, men dette er allikevel den minste belastningen.
Nå skal saken om hvor hovedmengden av massen skal kjøres ut, opp til politisk behandling, og vi i Grefsen og Disen vel er bekymret for at politikerne skal endre på innstillingen til Vann- og avløpsetaten og Plan- og bygningsetaten og velge Gransjordet og Disen pumpestasjon som hoveduttaksområde for 730 000 kubikkmeter masse i 5,5 år istedenfor den foreslåtte innstillingen.
Vi ber om at alle som ønsker at vårt område skal belastes minst mulig, om å skrive under på vår oppfordring til bydelsutvalget og byrådet om å slutte seg til vannverkets og byplankontorets innstilling. Der ber vi om at vårt sterkt trafikkerte område med barn, barnehager, skoleveier, eldreboliger, tennisspillere og alle som bor her, må få minst mulig belastning i de to til tre årene som det minste Stamnettprosjektet vil ta, og ikke i med det mest belastede valget på 5,5 år.
Vennligst gå inn på vår facebookside; Grefsen Disen vel, og skriv under der, send en melding til oss: kontakt@grefsenogdisenvel.no ,eller skriv under på dette skrivet og legg det i postkassen i døren til velhuset vårt i Kjelsåsveien 18 innen 5. mai 2021.
Beste hilsen
Styret i Grefsen og Disen vel
Rolf Vegard Pålerud, leder, Runar Eikset, nestleder, Camilla Ramsland, sekretær, Erling Haaland, kasserer, Bjørn Halvorsen, økonomiansvarlig, Pål Rongved, styremedlem, ? Gudveig Henryette Aaby, styremedlem.

Signeres av: Beboer på Grefsen og Disen


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til hoved uttak av masse på Gransjordet  på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
225 underskrifter hittil!

Område
Oslo

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerUnderskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad