Lik oss på Facebook

Nei til endring av gatenavnet Røaveien


Til: Alle i nordre del av Røaveien 1-13F og beboere på Røa

NEI TIL ENDRING AV GATENAVN FOR DEN NORDRE DELEN AV RØAVEIEN.

SI DIN MENING TIL BYDELUTVALGET I VESTRE AKER FØR 21. APRIL!

Kjære naboer i Røaveien og på Røa,

Sjekk ut denne saken beskrevet i Akersposten Forslag om navnsettinger i Bydel Vestre Aker (akersposten.no) Nå planlegger bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker (BVA) og Plan og Bygningsetaten (PBE) utskifting av gatenavnet for deler av Røaveien til Nordre Rød. Dette gjelder for den delen med eiendommene våre i Røaveien 1-13 (inngang fra Ostadalsveien). Med den begrunnelse at et navneskifte vil gjøre det lettere å finne fram til eiendommene her. Videre, at dette grepet tillater tildeling av rett husnummer til et nybygg i tilknytning til Røaveien 13. BVA har altså allerede vedtatt et forslag til et nytt navn for denne nordre delen av Røaveien; nemlig Nordre Rød. Og det uten å først ha konferert med oss som faktisk bor i veien og har adresse her (!) Saken skal opp til behandling i BVA 6. mai 2021 for vedtak om navnebytte.
Flere av oss beboere i den nordre enden av Røaveien vil beholde navnet Røaveien og vår gateadresse, og er imot vedtaket og forslaget fra PBE og BVA. Vi mener at det forslåtte navnebytte til Nordre Rød er historieløst og unødvendig. Det er et urimelig og uforholdsmessig grep for å løse et påstått problem med å finne fram i Røaveien, samt for nummerering av ny eiendom(mer). Vi vil be PBE og BVA om å behandle saken på nytt før et vedtak om navneendringer basert på et (mot)forslag fra oss. Konkret mener vi at:

1) Forslaget om å endre gatenavnet fra Røaveien til Nordre Rød for den nordre delen av Røaveien er et historieløst grep og navnet er misvisende. Gatenavnet Røaveien ble etablert i 1931 og har fått navn etter Røed-gårdene (https://www.oslobyleksikon.no/side/R%C3%B8d_g%C3%A5rd). Nordre Røed gård lå ved krysset Griniveien/Vækerøveien, mens Søndre Røed var i sin tid i Røaveien 12. Historisk sett er derfor et det foreslåtte gatenavn Nordre Rød for den nordre delen av Røaveien misvisende (og gir ikke riktig referanse til Røed gårdene). Gården Nordre Røed lå ved krysset Griniveien/Vækerøveien, og altså et langt stykke fra dagens nordre del av Røaveien. Den nordre delen av Røaveien har altså lange historiske aner, og med flere hus helt fra begynnelsen av 1900 tallet. På et fotokart fra 1937 kan man allerede her se at den nordre delen har betydelig flere hus knyttet til seg, enn den søndre delen: https://kart.1881.no/?r=F1588196 (trykk på Historisk på menyen og velg 1937). Familien Røed (som bor i Røaveien idag), opplyser også at man i «gamle dager» kalte (kjerre)veien mellom dagens Røaveien 13 og 27, for Asbjørnsbakken.

2) Navnet Røaveien for den nordre delen av Røaveien er logisk, og intuitivt den beste navnebæreren av gatenavnet Røaveien ut ifra dens geografiske plassering. Denne delen gir daglig direkte adgang til Røa sentrum for veldig mange mennesker og er de facto "veien til Røa".

3) Det påståtte problemet mener vi kan løses med et enklere og mer riktig grep. Vårt forslag er at:

• Den nordre delen av Røaveien (inngang fra Ostadalsveien) beholder navnet Røaveien.

• For å skille mellom gatedelene i nordre og søndre del av Røaveien, så kobles den søndre delen av Røaveien (inngang fra Vækerøveien) til boligfeltet Søndre Rød, og bytter gatenavn fra Røaveien til Søndre Rød (som for boligfeltet). De får da gatenummer som bygger videre på den eksisterende nummerrekkefølgen på Søndre Rød. Alternativt får denne delen navnet Asbjørnsbakken, også med helt nye gatenummer,

• Hva gjelder gatenummer for husene i rekken Røaveien 13-13F så kan disse omrokeres innbyrdes slik at man får til en mer riktig og stigende rekke med bokstaver for gatetallet 13 ( med utgangspunkt i plasseringen av husene i dette strekke av Røaveien). Da kan nybygget i Røaveien få et nytt gatenummer med bokstav i denne rekken; Røaveien 13X. Alternativt, så kan eiendommene i Røaveien 13A-13F få nye gatetall og eventuelt med bokstaver fra tallet 14 og oppover.

Gi gjerne din kommentar til denne saken til BVA og før onsdag 21. april til: postmottak@bva.oslo.kommune.no

Jeg vil å legge fram min og mine naboers sak og (mot)forslaget vårt på BVA sitt møte 6. mai. Hvis du vil støtte forslaget vårt kan du skrive under her på en digital underskriftskampanjen!

Hilsen Sander J. Tufte, Røaveien 9, M: 41241869

Signeres av: Beboere på Røa og i Røaveien


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

1 uke siden

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13404920-1620390398/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20Vestre%20Aker/Politikk/Vestre%20Aker%20bydelsutvalg/2021-05-06/Protokoll%20Vestre%20Aker%20Bydelsutvalg%2006.05.21.pdf

1 uke siden

Hei dere - vi beholder navnet Røaveien

Jeg hadde innlegg på Bydel Vestre Aker sitt møte igår og også i byutviklingskomiteen deres 27. april. BVA har enstemmig vedtatt at at vi skal beholde navnet Røaveien og at man event heller rokerer på nummerrekkefølgen fra 13 og oppover og event med bokstaver. Da sendes saken tilbake til PBE. ?? Takk for underskrifter. God helg! Agenda Bydelsutvalget 06.05.2021 kl. 18:00 (oslo.kommune.no)


Mvh

Sander

3 uker siden

Hei dere! Takk for engasjementet og underskriftene. Jeg satser på å få ar disse med meg inn til både BVA møtet for byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite den 27. april og BVA Bydelsutvalgsmøtet 6. mai der jeg vil fremme saken vår under Åpen halvtime før møtene. Skal gjøre mitt beste for at vi får beholde navnet Røaveien. Ser at det har kommet mange innspill i saken. https://www.oslo.kommune.no/bydeler/bydel-vestre-aker/politikk-og-politiske-moter/vestre-aker-byutvikling-miljo-samfer

Kommentarer

Del Nei til endring av gatenavnet Røaveien   på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
54 underskrifter hittil!

Opprettet av
Sander J. Tufte
Område
Oslo

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad