Lik oss på Facebook

NEI til etablering av et avfallsdeponi med miljøgifter i Sokndal

NEI til etablering av et avfallsdeponi med miljøgifter i Sokndal


Til: Sokndals innbyggere

Dokkas stemme betyr mye – me må stå sammen for å ta vare på bygdo okkas!

Si NEI til et gigantisk avfallsdeponi i Sokndal som skal motta 1 MILLION TONN avfall per år, inkludert 300 TUSEN TONN med bunnaske som inneholder tungmetaller.

I et ORDINÆRT avfallsdeponi planlegger Noah å deponere blant annet:
- Bunnaske med rester av tungmetaller
- Forurensede masser
- Mudder fra oppryddingsprosjekter
- Knust betong og tegl
- Annet avfall

Bunnaske har høye verdier av tungmetaller og andre miljøgifter. Et sorteringsanlegg på land skal sortere ut en del av tungmetallene og så skal resterende bunnaske deponeres i deponiet for ordinært avfall. Det er ikke mulig å fjerne alle tungmetallene, men det som blir igjen er under grenseverdi for farlig avfall. Derfor klassifiseres ikke deponiet som deponi for farlig avfall.

Bly er bly - og like mye en miljøgift selv om mengden miljøgifter i avfallet er litt mindre enn det som klassifiseres som farlig avfall.

VI VIL IKKE HA ET DEPONI MED MILJØGIFTER PLASSERT MIDT I HJERTET AV SOKNDAL - LANGS VÅR KYSTSTRIPE SOM HAR STOR VERDI MED MARINE NATURTYPER SOM ER AVGJØRENDE FOR ALT SOM LEVER I SJØEN.

Dette samsvarer ikke med kommunens visjon om det GODE LIV I SOKNDAL!

Signer, del og oppfordre alle sambygdinger til å gjøre det samme!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del NEI til etablering av et avfallsdeponi med miljøgifter i Sokndal på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
966 underskrifter hittil!

Kategori
Miljø
Område
Rogaland

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad