Lik oss på Facebook

Gang- og sykkelsti i Finnfjord (FV 86)

Gang- og sykkelsti i Finnfjord (FV 86)


Til: Alle i Midt-Troms

Vi ønsker å samle underskrifter for etablering av veilys, samt gang- og sykkelsti langs Finnfjordveien (FV86).
Lengden på den nye gang- og sykkelveien vil være kun 2,4 km, og tiltaket vil gi store positive effekter i hele regionen.
I dag slutter gang- og sykkelstien i Finnfjord ved nedfarten til Finnfjord Industriområde. Det er ikke veilys fra Storvika til kommunegrensa til Sørreisa. Finnfjordveien er en svært trafikkert vei med mye tungtransport. Finnfjord industriområde er det største i kommunen med 11 bedrifter med i overkant av 500 ansatte. Veistrekningen er også en av de mest travle pendlerårene til Finnsnes for arbeidstakere bosatt i Sørreisa kommune, samt at mange elever ved Senja VGS er bosatte i Sørreisa. Etableringen av nye boligfelt i Sørreisa, bl.a. Hemmingsjordlia, samt fremtidige etableringer på industriområdet i Finnfjord, vil øke trafikkmengden ytterligere. Periodevis er det også mye militære kjøretøy langs denne veien, bl.a. i forbindelse med kolonnekjøring til NATO kaia.
Det bor mange skolebarn langs denne strekningen, og de går til og fra busstopp i mørket – og mørketida varer lenge her nord. Det er oppsiktsvekkende at denne sterkt trafikkerte strekningen ikke en gang har veilys…
Mange av de som kjører strekninga daglig har opplevd farlige situasjoner langs veien. Spesielt er svingene nær kommunegrensa til Sørreisa svært skumle. Allerede i 2010 ble denne veien definert som farlig skolevei av Lenvik kommune (kommunestyrevedtak 09/3480, sak 9/10 fra 25.02.2010).
Ved å etablere lys, samt gang- og sykkelsti langs denne veistrekningen vil vi nesten få en sammenhengende gang- og sykkelsti fra Djupvågen til Finnsnes. Dette vil bety mye for folkehelsa, samt at barna trygt kan gå og sykle til fritidsaktiviteter i Midt-Tromshallen, Pioner Stadion og Finnfjordmarka.
VED Å UNDERSKRIVE OPPROPET STØTTER DU OSS I KAMPEN FOR EN TRYGGERE VEI PÅ EN AV DE MEST TRAFFIKERTE STREKNINGENE I KOMMUNEN!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ca. 1 mnd. siden

Da har vi passert 100 underskrifter kort tid etter at vi la ut denne kampanjen!! Det er tydelig at dette er et initiativ som mange brenner for! Fortsett dele og oppfordre andre til å dele og skrive under!!!

Kommentarer

Del Gang- og sykkelsti i Finnfjord (FV 86) på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
890 underskrifter hittil!

Område
Troms

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad