"JA" til park- og kulturområde ved Middelalderparken,  og "Nei" til næringsbygg

"JA" til park- og kulturområde ved Middelalderparken, og "Nei" til næringsbygg


Til: Beboere i Gamlebyen og Oslo

Politikerne i Gamlebyen vil ha næringsbygg og dyre boliger ved Middelalderparken, istedenfor park og fritidstilbud for de unge.

Hvorfor ønsker vi park og fritidstilbud i Middelalderbyen?

Gamlebyen har allerede nådd målet om fortetting, og slik bidrar vi allerede i klimakampen. Det vi trenger er friområder, kulturtilbud og flere møteplasser for det mangfoldet av mennesker som bor her.

Det ene forslaget om plan for området ved siden av Middelalderparken, er å utvikle et større parkområde, med en lavterskel kulturskole for barn og unge. Dette er byantikvarens alternative forslag til næringsbygg og boligblokk. Kulturskolen kan fylles med aktiviteter skapt av lokalbefolkningen og andre initiativ. Parken vil gjenskape bygrensen fra middelalderen, og skape et spennende rom der den nye og gamle byen vår møtes.

Dessverre vil et flertall av våre politikere i bydelen ta fra oss denne muligheten, til fordel for å utvide Barcode med moderne boligblokk med dyre leiligheter, tilgjengelig for en mikroandel av Oslos borgere.

Hvorfor er det viktig at gamlebyens borgere får park og kulturtilbud?

Gamlebyens innbyggere har i liten grad slike tilbud tilgjengelig i dag. Gamlebyen skoles uteområde er totalt asfaltert, for en rekke barneskolebarn er avstanden til organiserte aktiviteter allerede for stor og Follobaneprosjektet har stengt ned Middelalderparken i årevis. Friluftslommene er få.

Gamlebyen har høy grad av trangboddhet og høy andel innbyggere med lav sosioøkonomisk status. Dette gjør det desto viktigere å legge til rette for lavterskeltilbud for områdets barn og unge. Det mangler ikke på lokale idealister, som GSF, Kigo og Teatercafeen, som trår til og jobber frivillig for å skape gode arenaer og aktiviteter. Dette må vi tilrettelegge for, ikke presse ut med en utvidelse av Bjørvika.

Vi vil oppleve Middelalderbyen, ikke lese om den.
Hvis vi skal opprettholde grensen mellom den moderne byen og middelalderbyen, kan vi ikke bygge ut en moderne boligblokk på dette historiske området. At Middelalderbyen i tiår har blitt totalt neglisjert, skal ikke være en unnskyldning for å fortsatt overse betydningen til dette området som byens historiebærer.

Hva sier lokalpolitikerne?
Man skulle tro at alle lokalpolitikere i Oslo ønsket å gi sine velgere et bedre lokaltilbud. Det er dessverre ikke tilfelle. Så langt er det Høyre, Venstre og Rødt som stemmer for forslaget om park og kulturtilbud. FrP og Arbeiderpartiet er for næringsbygg, og kanskje mest overraskende er også SV og MDG for næringsbygg og boligblokk. Våre lokalpolitikere skal beslutte sin innstilling torsdag 11 februar. Deretter vil det være opp til bystyret å ta den endelige beslutningen. Muligheten for å påvirke er nå!

Hva sier du?
Dette forslaget bør representere oss innbyggeres syn. Dersom du mener politikerne bør prioritere forslaget om park og kulturtilbud, skriv under her.Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1512 underskrifter hittil!

Opprettet av
Lars Erik Mangset
05.02.2021
Område
Oslo

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad