Lik oss på Facebook

Ja, for å klargjøre ansvaret og straffen/sanksjoner for å nekte kontant betaling.


Til: Regjeringen, Stortinget, Justis- og beredskapsdepartementet

Denne underskriftskampanjen fokuserer seg på retten til å betale med kontanter som er et tvungent betalingsmiddel ifølge sentralbankloven og i den forbindelse ønsker vi at Regjeringen og Stortinget skal ta grep for å sikre retten til det norske folk om å kunne bruke kontanter ved betaling.

Vi ønsker å stille spørsmål om hvorfor ikke dette er blitt tatt tak i fra før og hvorfor ikke det er blitt knyttet noen form for straff/sanksjoner imot å nekte kontant betaling og at dette burde taes tak i så snart som mulig.

Vi ønsker at myndighetene skal komme med tydelig informasjon til offentligheten og fortelle offentlig hvordan de vil håndtere dette videre.

Vi ser ingen grunn eller beviser på at kontanter utgjør noen betydelig smitterisiko og dette synest vi at myndighetene burde ha sagt tydelig ifra om også FHI burde ha gått ut med denne informasjonen, se utdrag ifra Norges Bank under:

Bruk av kontanter i forbindelse med koronapandemien

Når det gjelder nekting av kontanter begrunnet med smitterisiko i forbindelse med koronavirusutbruddet, viser vi til Folkehelseinstituttets vurderinger.

"Folkehelseinstituttet uttaler her bl.a. at det foreligger ingen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av COVID-19."

Utdrag fra FHI sin uttalelse om risikoen for smitte ved bruk av kontanter.

FHI svarer følgende:

«Ut fra gjeldende kunnskap, vurderinger gjort av andre myndigheter og på basis av vår egen kunnskapsoppsummering foreligger det ingen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av COVID-19 og det er heller ingen indikasjoner for at bruk av kontanter representerer noe høyrere risiko for kontaktsmitte enn ved PIN bruk. Det bør presiseres viktigheten av å følge de gjeldende smitteverntiltak om god hygienepraksis i befolkningen. Hygienetiltak (god hånd- og hostehygiene) bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Tiltakene reduserer risiko for indirekte smitte som kan oppstå fra urene hender etter berøring av flater eller gjenstander som kan være forurenset av viruset.»

Folkehelseinstituttet viser bl.a. til at WHO har uttalt at de ikke anser at bruk av kontanter representerer noe risiko mht COVID-19 smitte, men at det er viktig at man ikke berører øyne, nese og munn, slik at man på denne måten forebygger en eventuell kontaktsmitte og at det er viktig å vaske hendene etter å ha håndtert penger.

Videre viser Folkehelseinstituttet til Bank for International Settlements (BIS), som i BIS Bulletin No 3 skriver følgende: “Scientific evidence suggests that the probability of transmission via banknotes is low when compared with other frequently-touched objects, such as credit card terminals or PIN pads.”

På denne bakgrunn synes det ikke å være grunnlag for å hevde at det er større smittefare ved å berøre sedler og mynter enn andre overflater som andre nylig har berørt.Kilde: https://www.norges-bank.no/tema/Sedler-og-mynter/retten-til-kontantbetaling/

https://www.norges-bank.no/tema/Sedler-og-mynter/smitterisiko-ved-bruk-av-kontanter/

Signeres av: Det Norske Folk


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

4 uker siden

232 underskrifter bare i dag?? waow, takk til alle som bidrar og deler videre????????

Over 700 underskrifter på 1 uke, det vil si mer enn 100 hver dag??

10.01.2021

Hei, takk til alle som har signert.
Vi trenger hjelp med å spre budskapet!!

DEL og send videre til venner og familie??

Kommentarer

Del Ja, for å klargjøre ansvaret og straffen/sanksjoner for å nekte kontant betaling. på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
5367 underskrifter hittil!

Opprettet av
Kim Renè Hamre
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerUnderskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad