Lik oss på Facebook

  Stopp snikinnføring av botilbud for rusmisbrukere i Nyhavn

Stopp snikinnføring av botilbud for rusmisbrukere i Nyhavn


Til: Bystyret

Tunge rusbrukere blir nabo til barnehage.
Saken MÅ behandles i bystyret.
Flytting av tunge rusbrukere tett på en barnehage, en lekeplass, skolevei og midt i et tett befolket nabolag med mange barnefamilier, innebærer høy risiko for liv og helse.
Bergen kommune planlegger botilbud for 20 enslige rusavhengige og kriminelle menn, med lav boevne. Mange av disse har også psykiske lidelser og uttalte utagerende adferds- og voldsproblemer.
Barn og unge utsettes for ustabile personer som er preget av tung rusproblematikk. Gamle Bergen kan bli Bergens nye åpne russcene. Vi støtter absolutt rusomsorg, men ikke stedsvalget. Det går rett og slett ikke an å legge et slikt botilbud for de tyngste rusbrukerne i Bergen, like ved en barnehage.
Tilfeldigheter og tips gjorde beboere, sameier og Gamle Bergen kjent med informasjonsmøtet som kommunen holdt 9. desember. Vi har ikke mottatt noen informasjon. Vi har ikke fått mulighet til å komme med våre synspunkt. Dette er meget alvorlig og intet annet enn en skandale.
De folkevalgte fikk innblikk i prosessen rundt Nyhavnsveien 10 gjennom media. Bystyret vedtok i 2019, at lavterskeltilbud ”…ikke skal være i nærhet til barnehager og barneskoler. ”
Å flytte tunge rusmisbrukere til Nyhavnsveien 10, er et klart brudd på bystyrets vedtak.
Vi krever derfor at denne saken må behandles i bystyret. Den er alt for stor og viktig til at den skal snikinnføres av byråkrater eller byråd på en høyst udemokratisk måte.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ca. 1 mnd. siden

Stå på! 1250 underskrifter så langt:) Opprop og signaturer som er kommet inn hittil, er sendt til bystyret for å gi en smakebit på hvilke oppslutning saken har!!!

Ca. 1 mnd. siden

Allerede 179 underskrifter! Fortsett å dele videre

Kommentarer

Del   Stopp snikinnføring av botilbud for rusmisbrukere i Nyhavn på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
2079 underskrifter hittil!

Opprettet av
Emilie Pons
Område
Hordaland

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerUnderskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad