Lik oss på Facebook

Bevar Askerparken !

Bevar Askerparken !


Til: Innbyggere, folkevalgte og administrasjonen i Asker kommune

Denne underskriftskampanjen er laget for å bevare Askerparken som park. Slik den ble regulert til for 70 år siden. Og slik den er regulert til i dag.

Askerparken er et flott område som brukes svært aktivt av innbyggere i alle aldre, gjennom hele året.

Kommuneplansjefen i Asker har nylig lagt frem et forslag om å bygge 265 leiligheter på opptil 7 etasjer, på det som i dag utgjør fotballbanen og Askerparken. Allerede i starten av mars 2021 vil et forslag om omregulering fra park til blokkbebyggelse legges frem for våre folkevalgte.

En omregulering vil innebære at turveien så nærme sentrum forsvinner, og alle grønne flater til lek, avslapning og uorganisert aktivitet forsvinner. Gjenværende grøntområder vil være smale korridorer med bratt terreng. Tursti erstattes av innkjøring til parkeringskjeller.

Det går altfor raskt og altfor få har fått mulighet til å mene noe om dette. Dette angår alle Askers innbyggere, og alle brukere av parken.

Det er langvarige tomtekonflikter på Føykaområdet, som har ledet opp til at kommuneadministrasjonen nå har tatt steget om at parken skal vike.

En utbygger vil kunne få god profitt ved å bygge ned tomten parken utgjør. Kommunen likeså. Men innbyggerne vil tape. Askerparken har større verdi enn det som kan måles i penger.

Vi mener at kommunen må klare å løse både sine konflikter og sin byplanlegging uten å bygge ned parkområdet som er verdifult for så mange.

Grønne parker får mer og mer plass i byplanlegging. Mer og mer forskningsmateriale viser til hvilke positive effekter dette har for folkehelsen. Det er fremtidsrettet å bevare parken i vår stadig voksende by!


Signerer du på dette oppropet, så signerer du på at du ikke ønsker en omregulering av Askerparken til blokkbebyggelse.

Underskriftene vil leveres formannskapet og kommunestyret i Asker kommune.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Bevar Askerparken ! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
3097 underskrifter hittil!

Opprettet av
Silje M. Kalstø
Område
Akershus

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad