Nei til Pengekutt i Fritidstilbud! - Nordre Follo Kommune


Til: Nordre Follo Kommune

Rådmannen i Nordre Follo kommune foreslår i strategi- og handlingsplan for 2021-2024 et kutt i det kommunale tjenesteområdet «Aktivitetstilbud for barn og unge». Dette er tjenesteområdet til alle fritidsklubbene i kommunen.

Kuttforslagene er til sammen 1.635.000kr. Mange av oss som sitter i klubbstyrer på de forskjellige klubbene får innblikk i klubbens budsjetter, og for noen tilsvarer dette et helt årsbudsjett eller mer! Da kan et sånt kutt bety at en klubbene i kommunen blir lagt ned. Dette protesterer vi imot!

Fritidsklubbene er en viktig møteplass for oss, og vi mener de er en viktig brikke i kommunens visjon om trygg oppvekst:

«En trygg oppvekst gir grunnlag for et godt liv. Barn og unge skal føle seg inkludert, delta aktivt og ha mulighet til å utfolde seg. Nordre Follo har ambisjon om å være landets beste kommune å vokse opp i.» (Hentet fra SHP 2021-2024)

Mål for trygg oppvekst vedtatt i kommuneplan, i henhold til FNs bærekraftsmål:

- "Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring."
Fritidsklubbene er steder hvor vi opplever trygghet, mestring og mening. Men også frihet og sosial tilhørighet. Dette er steder vi kan lære nye ting, har tilgang på utstyr man ikke har hjemme, og får skape kultur og uttrykk på våre premisser, sammen med andre ungdommer.

- "Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt"
Vi får medvirke til hva som skjer på klubbene. Det er vi som planlegger, gjennomfører og evaluerer det meste som skjer. Mange av oss er også representanter for våre klubber i Ungdomsrådet.

- "Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensiale for utvikling og læring, uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn."
Fritidsklubbene holder en lav pris på arrangementer og i kiosken. I åpningstidene er det gratisinngang for ungdommer. Klubbene er en av få fritidsarenaer for ungdom som ikke koster noe.

- "Barn og unge i Nordre Follo kommune har mulighet til hvile, fritid og lek og deltar i idrett, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter."
Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de bor. Likevel får ikke alle barn i Norge delta på fritidsaktiviteter. Hindringer som penger, transport, tilrettelegging, fordommer og språk står i veien. Slik skal det ikke være! Fritidsklubbene er billige eller gratis for oss å være på, vi møter voksne vi kan prate med som tar jobben sin på alvor, vi treffer venner og blir kjent med nye, vi får være med å bestemme og arrangere. Disse tingene bidrar også til å styrke mental helse og utvikling.
IKKE KØDD MED DET!

Kutt i fritidsklubbene er ikke riktig steg å ta på veien til å bli landets beste oppvekstkommune!

Signeres av: Alle


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1765 underskrifter hittil!

Opprettet av
Mina Fjermerås
18.11.2020
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad