Lik oss på Facebook

NEI tl AMS / Smartmåler


Til: Innbyggere / velgere i kommunen

Alle mottakere av energi / strøm (og snart vannforbruk) i kommunen pålegges å godta installering av AMS / Smartmetere for automatisk avlesning av forbruk av strøm og vann. Denne måleren avgir en type stråling som dessverre kan påvirke husdyr og mennesker i sin nærhet. Dette godtas IKKE.

Selskapene krever at innbyggerne derved skal utsettes for stråling fra samme målerenheter.

NB! Hvilket lovverk krever at vi skal godkjenne AMS / Smartmålere?

Norges Grunnlov sier tydelig i diverse paragrafer, at disse IKKE godtas installert. Her følger noen av de aktuelle paragrafene:

MOT SMARTMÅLERE står tydelig i Norges Grunnlov, er min opprinnelig overbevisning, MEN LES SELV de viktigste;
§ 2.
(Utdrag;) Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.

§ 49.
(Utdrag) Folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget.

Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer.

§ 92.
Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.

§ 102.
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

§ 112.
(Utdrag) Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen.

§ 113.
Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov."
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§*§

Les så hva du kan finne på Stortinget.no sine hjemmesider;
"Om Grunnloven.
Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike."
NB! * NB! * NB! * NB! * NB! *
Energiloven som Olje- og Energidepartementet henviser til samt NVE sine forskrifter henviser til, MÅ DERFOR VIKE!

Les denne som skal hjelpe deg; §§ 95, 96 og 89.

Folkebevegelsen og Grunnlovens Folkestyre har som MÅL at Norges Grunnlov (unntatt § 115) skal ha sin fulle verdi og funksjon for alle innbyggerne! Vi fortsetter vår reise rundt i landet i tiden fremover. FØLG OSS og møt oss når vi er i ditt nærområde for informasjon, spørsmål og svar!

NB! Start en underskriftkampanje i din egen kommune. KREV en folkeavstemning om kommunens innbyggere vil godta / nekte installering slik vi har rett til jfr. § 49 siste avsnitt!

Gjerne ta kontakt med undertegnede om du ønsker mer informasjon; gronahl.ingar.56@gmail.com

Her er link til Norges Grunnlov; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del NEI tl AMS / Smartmåler på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
48 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ingar Grøndahl
Kategori
Andre
Område
Buskerud

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad