Lik oss på Facebook

Stopp nedleggelse av masterstudie i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år)


Til: Barnehageansatte, forskere, lærere, masterstudenter osv.

Underskriftskampanje for opprettholdelse av masterstudium i småbarnsvitenskap (0-3 år) ved Høgskolen i Østfold

Signature campaign for maintaining our Master in Early Childhood Studies (0-3 years) at Østfold University College Norway

(English translation listed below)

19 november skal styret ved Høgskolen i Østfold stemme over direktørens innstilling skal vedtas. Innstillingen lyder: “Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) lyses ikke ut for opptak året 2021/22”. Studenter ved masterstudiet er meget bekymret for at dette er starten på en permanent nedleggelse, dette vil få alvorlige konsekvenser for barnehageforskningen og for kunnskapen om de yngste barna i barnehagen. Til tross for at det etterlyses kunnskap om de yngste barna i barnehagen både nasjonalt og internasjonalt er det innenfor vår viten; ingen andre masterstudier i hele verden som tar utgangspunkt i de yngste barna (0-3 år).

Det aldri har gått så mange ett-åringer i barnehagen som det gjør i dag, en nedleggelse av studiet vil derfor være et stort tap og potensielt ødeleggende for det småbarnsvitenskapelige feltet. For det er nettopp det, at kunnskapen fra dette studiet kommer barna direkte til gode, gjennom at masteren er et samlingsbasert deltidsstudium som gjør det mulig for barnehagepersonale å kombinere jobb og studier. Slik kommer denne faglige kompetansen dit den skal være, nemlig på gulvet i lek og samspill med våre yngste medborgerne.

Brukerundersøkelser via Studiebarometeret viser år etter år at masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) utpeker seg ikke bare på fornøyde studenter ved Høgskolen i Østfold, vi ser at det utpeker seg i toppen av fornøyde studenter på landsbasis i alle pedagogiske fag (årsenheter, bachelor og mastergrader).

Vi masterstudenter brenner for at masterstudiet vårt skal få bestå! Vi trenger hjelp til å legge press på at høgskolestyret skal bevare studiet vårt, vi trenger din underskrift!

Hilsen
Studentopprøret mot nedleggelse av Masterstudium i Småbarnsvitenskap

The school board of Østfold University College Norway will be voting on the 19th of November to discontinue the master programme Early Childhood Studies (0-3 years) for 2021/2022. Students at the programme are deeply concerned that this decision will be the start of a permanent solution. This would have serious consequences for the research field in kindergarten pedagogy and knowledge on the youngest children (0-3 years), even when knowledge in this field is highly requested and needed both nationally in Norway and internationally.

To our knowledge there are no other master studies in the world that are focused on the youngest children, therefore it is vital to keep the programme for the sake of them. There has never before been more kids in kindergartens than there is today, and it would be a huge loss to society to cancel and shut down this master’s and lose the knowledge it could contribute to the kindergartens. This master's degree is for kindergarten teachers (bachelor) to get further education and give children higher quality of educational care. With this the competence will show in a manner of caring play and cooperation with our society’s youngest citizens.

The master’s attendees are incredibly engaged in the programme and they want it to continue past their terms and continue existing for future students.

Multiple surveys show that the master’s has repeatedly given good results and satisfied students, even at the top of the scale when compared to other universities (Single year, bachelor and master) across Norway.

We need help to put pressure on the university college board to let the course remain, and to help gain attention for our case we need your signature!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Stopp nedleggelse av masterstudie i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1100 underskrifter hittil!

Opprettet av
Jessica Rundin
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad