Nei til ny E16 i Ullensaker!


Til: Kommunestyret i Ullensaker

Ullensaker vokser i befolkning, men kan slippe opp for natur om Nye Veier AS får det som de vil. Jessheim by står nå i akutt fare for å mures inne av både E6 og E16. Nye veier AS tar ikke hensyn til folkehelseperspektivet og den samfunnsøkonomiske verdien av et bynært turterreng, biologisk mangfold og et rikt dyreliv i sine kostnadsberegninger. De tar heller ikke hensyn til bortkastede bompenger og skattekroner når de vil skrote eksisterende E16 og bygge en helt ny trasé.

Nei til ny E16 i Ullensaker!
NEI til:
- mer trafikkstøy fra enda en firefelts motorvei
- ødeleggelse av turterrenget vårt
- at Jessheim blir en ren transportetappe
- rasering av verneverdig natur
- ødeleggelse av dyrket mark
- ødeleggelse av et unikt oppvekstmiljø for våre barn
- verditap av bolig
- begrensninger for utviklingen av Jessheim og omegn

JA til:
- Ja til å bruke eksisterende vei!
- Ja til kortreist friluftsliv!
- Ja til å beskytte dyre- og fuglelivet!
- Ja til å beskytte bøndene og matjorden!
- Ja til å bevare grønne lunger og bymarka!
- Ja til miljøhensyn!
- Ja til at Jessheim og omegn skal kunne utvikles videre uten å være hindret av en splittende motorvei!
- Ja til at Jessheim og omegn skal fortsette å være et attraktivt sted å bo!

Signeres av: Innbyggere i Ullensaker og andre som ønsker å støtte saken


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

2727 underskrifter hittil!

Opprettet av
Annette Velde Sande
10.09.2020
Område
Akershus

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad