Lovlige tilsetningsstoffer kan fremkalle tarminflammasjon: Ikke la oss bære risikoen!

Lovlige tilsetningsstoffer kan fremkalle tarminflammasjon: Ikke la oss bære risikoen!


Til: Mattilsynet og matvareprodusentene

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) ber om at godkjenningsorganene snarlig tester om disse tilsetningsstoffene også er farlige for mennesker.

Flere dyrestudier viser at enkelte tilsetningsstoffer i mat kan endre tarmfloraen på en måte som fremmer tarminflammasjon, noe som påvirker både metabolske- og immunresponser på en negativ måte. Stoffene utgjør dermed en mulig helserisiko også for mennesker.

Studiene gjelder tilsetningsstoffene karragenan (E407), (natrium) karboksymetylcellulose (E466, E467) og polysorbat 80 (E433).

Disse tilsetningsstoffene finnes i noen varianter av blant annet disse dagligvarene: flere typer brød- og bakevarer, tortillalefser, meieriprodukter, iskrem, kjøttpålegg, bacon, kokosmelk, sauser og tannkrem. I tillegg finnes disse stoffene også i enkelte ernæringsdrikker som kjøpes på apoteket/fås på resept.

De omtalte forskningsresultatene ble presentert i et debattinnlegg i Tidsskrift for Norsk Legeforening, hvor norske forskere problematiserer bruk av noen spesifikke konsistensmidler i industriprodukter (https://tidsskriftet.no/2019/09/debatt/tilsetningsstoffer-er-vi-fore-var).

Innholdet i denne artikkelen var basert på en større vitenskapelig artikkel de norske forskerne Marit Kolby Zinöcker og Inge Andreas Lindseth publiserte i Nutrients, der flere tilsetningsstoffer også problematiseres (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872783/).

Ernæringsfysiolog Marit Kolby Zinöcker - som også er matviter og høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole i Oslo - mener vi har mer enn nok kunnskap til å slå alarm, selv om de fleste studiene er utført bare på dyr.

– Det er et paradoks at dyrestudier er gode nok til risikovurdering som grunnlag for godkjenning av et tilsetningsstoff, mens det på den andre siden ikke er godt nok grunnlag for å sette inn tiltak når man har dokumentasjon på at tilsetningsstoffene har skadelige effekter, understreker Zinöcker til LMF.

Mikrobiologer i USA fant samme resultater
I likhet med Zinöckers´ forskning viser den amerikanske mikrobiologen Benoit Chassaing sine forsøk på mus at inntak av karboksymetylcellulose (E466, E467) og polysorbat 80 (E433) kan føre til endret tarmflora med påfølgende tarminflammasjon.

"Den dramatiske økningen i tarminflammasjon har oppstått på tross av uendret genetikk, og indikerer at miljøfaktorer kan spille en avgjørende rolle," mikrobiolog Benoit Chassaing.

Mattilsynet skriver til LMF at de forholder seg til det europeiske mattrygghetsorganet EFSA sine risikovurderinger og at de ikke endrer praksis grunnet enkeltstudier. Seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Seksjon fremmedstoffer og EØS i Mattilsynet, mener at det ikke er mulig for Norge å forby bruken av disse stoffene fordi regelverket for tilsetningsstoffer er harmonisert gjennom EØS-avtalen.

Heller ikke Folkehelseinstituttet (FHI) overprøver EFSA sine anbefalinger.

– FHI er representert i EFSA-panelet som vurderer denne type tilsetningsstoffer i mat, men har ikke vært involvert i karragenan-vurderinger. Disse vurderingene er grundige og bruker den siste informasjonen som er tilgjengelig. EFSA bruker den beste ekspertisen som finnes og vi stoler på vurderinger gjort av EFSA, sier seksjonsleder Dr. Hubert Dirven i Seksjon for Toksikologi og risiko i Folkehelseinstituttet (FHI).

LMF krever handling fra Mattilsynet og matvareprodusentene!

– Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) stiller spørsmål ved at det europeiske mattrygghetsorganet EFSA og Mattilsynet vurderer dyrestudier som en god nok risikovurdering som grunnlag for godkjenning av et tilsetningsstoff, mens de samtidig mener dyrestudier ikke er tilstrekkelig dersom de viser at tilsetningsstoffene har skadelige effekter. Forbrukerne skal ikke bære risikoen i påvente av flere humane studier på disse tilsetningsstoffene. Hvis dyrestudier indikerer at disse tilsetningsstoffene kan føre til inflammatorisk tarmsykdom, bør de ikke benyttes inntil testing eventuelt viser at det er trygt for mennesker å spise dem, sier Mads Johansson, som er generalsekretær i LMF.

LMF har følgende tre krav:

- LMF krever at de omtalte tilsetningsstoffene snarlig gjennomgår testing for å avdekke hvorvidt de fører til tarminflammasjon hos mennesker.

- LMF krever at mattilsynet oppfordrer befolkningen til å utvise forsiktighet med bruk av de omtalte tilsetningsstoffene inntil det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon som viser at tilsetningsstoffene ikke fører til tarminflammasjon hos mennesker.

- LMF krever at matvareprodusentene skifter til alternative tilsetningsstoffer inntil det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon som viser at de omtalte tilsetningsstoffene ikke fører til tarminflammasjon hos mennesker.

Les fullversjonen av artikkelen som er bakgrunnen for LMFs opprop, her: https://www.lmfnorge.no/undersider/nyhetsartikkel/flere-dyrestudier-med-alarmerende-funn-lovlige-tilsetningsstoffer-kan-fremkalle-tarminflammasjon?Action=1&PID=19

Foto: Shutterstock


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

4763 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad