Skal nordmenn bli prøvekaniner for eksperimentelle GMO-vaksiner?

Skal nordmenn bli prøvekaniner for eksperimentelle GMO-vaksiner?


Til: Alle norske borgere

Viktig norsk lovgivning blir nå svekket i ekspressfart, og dette baner vei for en hasardiøs, mulig tvunget koronavaksine!

12. mars iverksatte regjeringen de nasjonale smittevernstiltakene i forbindelse med koronakrisen. I ettertid har statsminister Erna Solberg innrømmet at tiltakene ble i overkant ødeleggende, men unnskyldte seg med at regjeringen handlet i affekt(!) Solberg har blitt bedt om å redegjøre for detaljene i prosessen som ledet fram til smittevernstiltakene, men hun kommer ikke med noen svar. Tvert imot har regjeringen nå gått inn for 100 års hemmelighold av disse opplysningene. Dette er ikke et demokrati verdig.

Fram til nå har genteknologiloven og bioteknologiloven vært sterk nok til å kunne beskytte den norske befolkningen mot mat og vaksiner basert på hasardiøs genteknologi. Men nå har regjeringen startet en trinnvis prosess under sterkt kommersiell innflytelse, noe som medfører at de to nevnte lovene svekkes på 3 viktige punkter: 

1) I månedsskiftet mai-juni endret regjeringen bioteknologiloven slik at alle nåværende og framtidige typer vaksiner kan bli gitt uten krav om forhåndssignert samtykke fra de vaksinerte.

2) Den 5. august er det Stortingshøring som handler om hvilke organismer som skal bli klassifisert som GMO. Dette kommer selvfølgelig til å være avgjørende for hvorvidt eksperimentelle genteknologiske vaksiner skal få innpass i det nasjonale vaksineprogrammet. Genteknologiske vaksiner er risikable, siden det er en sjanse for at den vaksinertes eget arvestoff blir endret. Vi vet at den kommende koronavaksinen trolig vil være basert på nettopp genteknologi. I tillegg vil dette være en hasteframstilt vaksine, noe som gjør at vaksinen er dårligere uttestet før den slippes på markedet. Dette er et hasardiøst eksperiment på mennesker som gir økt sjans for skumle bivirkninger, inklusiv alvorlige livsvarige autoimmune sykdommer.
3) Per i dag forbyr genteknologiloven klinisk eksperimentell utprøvning av genteknologiske legemidler og vaksiner. Under den kommende Stortingshøringen 18. august 2020 vil det bli drøftet hvorvidt man skal uthule genteknologiloven, slik at dette likevel blir mulig i forbindelse med en kommende Covid-19 vaksine.

WHO har gjort det klart at dersom den norske regjeringen ikke tillater et giganteksperiment som dette, vil Norge bli nektet tilgang på de relaterte legemidlene og vaksinene i framtiden. Dette må oppfattes som utpressing, hvor WHO indirekte krever at regjeringen setter den norske folkehelsa på spill!

Pådriverne bak ønsket om å endre den norske gen- og bioteknologilovgivningen er bl.a. legemiddelindustrien, WHO og Bill Gates. Dette korrupte samrøret bruker nå enorme ressurser for å kunne markedsføre en kommende genteknologisk vaksine mot Covid-19. Dessverre har tidligere erfaring vist at den norske regjeringen ukritisk følger anbefalingene til Bill Gates.

Skriv under på denne kampanjen og vis med dette at du ikke samtykker til at regjeringen og sterke kommersielle krefter skal få gamble med befolkningens liv og helse! HUSK Å BEKREFTE UNDERSKRIFTEN DIN VIA AUTOMATISK TILSENDT EPOST!!!

VIKTIG! SEND OGSÅ INN DITT EGET HØRINGSSVAR TIL REGJERINGEN:
I tillegg til å signere på denne underskriftskampanjen, vil vi gjerne at du sender inn ditt eget svar til regjeringens høring i dag onsdag 5. august 2020. I den forbindelse har vi laget et ferdig forslag til svar som du fritt kan bruke. Det er bare kopiere og lime inn teksten på regjeringens egen nettside. Bruk forslaget akkurat slik det er, eller rediger teksten som du selv vil.

Når tiden nærmer seg for siste Stortingshøring den 18. august, vil det komme en ny underskriftkampanje her på underskrift.no (hold øye med dette nettstedet når det nærmer seg 18. august).

Her er vårt ferdige forslag til høringssvar 5. august 2020 (bruk forslaget slik det er, eller gjør forandringer slik du vil):
https://drive.google.com/file/d/1jOFiQ02k9nKbiLoGR0dXdfGPiloIOS8J/view?usp=sharing

Og her er regjeringens nettsted hvor du kan sende inn ditt høringssvar for høringen den 5. august 2020: https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2701165/


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

4073 underskrifter hittil!

Opprettet av
Are Hegrand
05.08.2020
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad