Beta
Lik oss på Facebook

Tilbakeføring av overgangsfelt og fartsgrense i Valkvæ


Til: Statens Vegvesen

Statens Vegvesen vurderte at overgangsfeltet i Valkvæ på Godøya var for lite brukt, og fikk godkjenning fra Giske kommune til å fjerne dette. Samtidig ble fartsgrensen ut av Godøytunnelen, gjennom rundkjøringen og frem til og med denne kryssingen økt fra 50 km/t til 80 km/t. Vi som bor på Godøya ønsker å beholde overgangsfeltet da vi krysser veien på dette stedet for å komme til Godøy Kiosk og Gatekjøkken, badeplass, småbåthavn og turveier. Trafikken her er bla. preget av anlegggstrafikk og stor turisme til Alnes spesielt på sommerhalvåret, og vi mener det er tryggere for fotgjengere å ha et merket overgangsfelt. Vi som er billister på Godøya er også uenige i at gående kommer overraskende på, i hht. nyere trafikkforskning. Vi krever overgangsfeltet tilbakeført, og i tillegg krever vi at fartsgrensen tilbakeføres til 50 km/t godt ned i den skarpe korketrekkersvingen i tunnelen, både for trafikksikkerheten i tunnelen og utenfor. Istedet burde det merkes bedre i tunnelutløpet at det kommer en rundkjøring og et overgangsfelt, samt tydeligere retningsskilt mot Alnes. Statens vegvesen tok ikke hensyn til noen andre nærmiljøfaktorer når de vurderte at overgangsfeltet burde fjernes annet enn angivelig antall kryssende i timen. Etter at Teknisk Utvalg i Giske Kommune hadde saken oppe til andre gangs høyring der disse faktorene ble vurdert er de enstemnig enige om at overgangsfeltet og fartsgrensen bør tilbakeføres, med samme virkning for overgangsfeltet utenfor tunnelåpninga på Giske. Det er nå opp til Statens Vegvesen å vurdere hva utfallet av saken blir. Vi krever at Statens Vegvesen støtter tilbakeføringen, til det beste for oss som bor her! Takk.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Tilbakeføring av overgangsfelt og fartsgrense i Valkvæ på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
159 underskrifter hittil!

Opprettet av
Karoline Valkvæ
Område
Møre og Romsdal

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin