Beta
Lik oss på Facebook

Nei til høyspentlinje i luftstrekk mellom Finnfjord og Nygård.


Til: Alle som bor i Senja kommune generelt, og på Finnsnes og i byens nærområde spesielt.

Vi protesterer mot at en ny 132 kV (132 000 volt) høyspentlinje skal bygges som jordkabel mellom Finnfjord Smelteverk og Finnfjordbotn.

Vi protesterer mot at kraftlinjen skal bygges videre fra Finnfjordbotn til Nygård som luftstrekk.

Vi protesterer mot at Lenvik kommune, nå Senja kommune, IKKE har konsekvensutredet en slik kraftlinje som et alvorlig inngrep i lokalmiljøet. Dermed er alle negative konsekvenser for lokalbefolkningen og grunneierne ikke kartlagt.

Vi protesterer mot at saken ikke er blitt behandlet i kommunestyret.

DEN PLANLAGTE KRAFTLINJA VIL:
* Sterkt forringe dagens og framtidig bomiljø i nærliggende boligfelt.
* Sterkt forringe Finnsnesmarka som tur- og friluftsområde pga. 24 meters høye master og frykten for helsefarlig elektromagnetisk stråling fra kraftlinjen.
* Danne en bred gate i skogen med en sikkerhetssone på 100 meter på hver side av kraftlinja.
* Visuelt forsøple naturen og sette dyreliv i fare.
* Blokkere for framtidig heving av byggegrensen på Finnsnes, i Sandvika og i Skogen.
* Åpne for økt overføringkapasitet for strøm på sikt som gir enda sterkere stråling.
* Øke faren for helsefarlig stråling fra jordkabel som vil bli lagt i gang- og sykkelveien mellom Finnfjord Smelteverk og Finnfjordbotn.

Vi krevet at høyspentlinjen blir lagt som sjøkabel fra Finnfjord Smelteverk til Silsand. Eventuelt lagt som avskjermet jordkabel i den planlagte traséen, men uten jordkabling i gang- og sykkelveien.

Denne underskriftskampanjen og protesten angår alle som bor i kommunen. Dette fordi saksbehandlingen er særdeles mangelfull. Den er et skrekkens eksempel på hvordan lokaldemokratiet IKKE skal fungere.

De folkevalgte i Senja kommune er valgt av folket for å ivareta lokalbefolkningens interesser. Nå er det på høy tid at folket gir Senja kommune klar beskjed om hvordan et lokaldemokrati skal fungere i praksis.

GI DIN UNDERSKRIFT OG STØTT DENNE PROTESTEN!

Vennlig hilsen
Torbjørn Winther
Tore Moheim
talspersoner


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til høyspentlinje i luftstrekk mellom Finnfjord og Nygård. på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
341 underskrifter hittil!

Opprettet av
Tore Moheim
Område
Troms

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin