Metodologiske innvendinger til "Prosjekt Utmattelse"


Til: Til: REK - Regional etisk komite


Vi som signerer ber om at REK ser nøye på følgende metodologiske innvendinger knyttet til "prosjekt utmattelse" som Lighting Process-instruktør Live Landmark, skal søke godkjent hos dere i samarbeid med NTNU.

Bakgrunn: Lightning Process (LP) er en udokumentert behandling, som går ut på at deltagerne læres opp til å ignorere symptomer i deres respektive sykdommer. F.eks. så har man ikke ME, man "gjør" ME, jf. deres kurshefter.

LP har aldri vist effekt på objektive endepunkter (jf. SMILE-studien https://www.virology.ws/2017/12/13/trial-by-error-the-smile-trials-undisclosed-outcomes/), og er nærmest umulig og forske effekt på, ettersom deltagernes vitnesbyrd ikke kan legges til grunn alene pga. intervensjonens metode i å ignorere symptomer.

Når Landmark nå har tenkt til å forske på ME, en alvorlig multisystemisk sykdom som kjennetegnes av anstrengelsesutløst utmattelse (https://www.me-foreningen.info/ressurser/ressurser/iom-rapporten-2015/), så er det veldig viktig at studien gjennomføres på en måte som gjør at den har vitenskapelig verdi i ettertid, ellers så er det pasientene som lider av å bli avkrevd en behandling som fører til forverring for flere enn de som rapporterer effekt (https://www.me-foreningen.info/ressurser/me-foreningens-rapporter/me-foreningens-brukerundersokelse-2012/). Per dags dato, basert på prosjektbeskrivelse, så vil ikke framtidige resultater fra studien kunne tas til inntekt for effekt eller ingen effekt, på grunn av dets metodologiske svakheter.

Det er i alles interesse at studien blir skikkelig gjennomført.

Vi ber derfor om at REK ser nøye på følgende problemer:

1. Langtidsoppfølgning er per skrivende stund ikke mulig fordi begge grupper får intervensjonen, og et sammenligningsgrunnlag faller derfor bort.
2. Subjektive spørreskjema er ikke anvendelige pga. intervensjonens karakter (man skal ikke vedgå at man har symptomer, og deltagere vil følgelig avkrysse mer "optimistisk" enn funksjonsevnen deres tilsier)
3. Ingen objektive endepunkter er inkludert
4. I prosjektbeskrivelse skriver Landmark at hun bare vil ha pasienter som ikke "identifiserer seg" med sykdommen. Allikevel hevder forskningsgruppen at de skal ha pasienter med Canada-kriterier. Et slik usaklig rekrutteringsstandpunkt kan farge resultatene, og medfører et unødvendig bias-problem.
5. Landmark har en stor egeninteresse i å få et positivt resultat på denne studien, da hun har tjent flere millioner kroner på å selge denne udokumenterte behandlingen til syke ME-pasienter over et tiår. En slik egeninteresse hører ikke hjemme i seriøs forskning.
6. Vedlagt (merknad: bare på fremtidig mail til REK) ligger hefte man får på LP-kurs, som viser hvordan deltagerne blir eksplisitt bedt om å skrive at de ikke har har symptomer. En slik rapportering er helt uforenlig med en vitenskapelig studie hvor en skal undersøke intervensjonseffekt, og er også etisk uakseptabelt.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

2112 underskrifter hittil!

Opprettet av
Victor
06.05.2020
Kategori
Andre
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad