Vi trenger krise-grunninntekt nå!

Vi trenger krise-grunninntekt nå!


Til: Storting og Regjering

Vi befinner oss i en kritisk periode med Covid-19 pandemi og det er svært viktig at befolkningen kan få dekket sine grunnleggende behov. Mye av aktiviteten i næringslivet har stoppet og det er usikkert når eller om det kommer igang igjen. Befolkningen har svært begrenset mulighet til å skaffe seg ekstra inntekt.

NAV har nå en enorm pågang av søknader om dagpenger og det er usikkert om de klarer å håndtere det. For mange vil en forsinkelse etter uteblivelse av dagpenger eller annen inntekt være svært problematisk.

I tillegg er det andre grupper som faller gjennom og ikke har noen form for inntektssikring. BIEN Norge kommer derfor nå med dette forslaget som en effektiv og praktisk løsning som kan avlaste NAV og sørge for befolkningens sikkerhet i en svært uforutsigbar tid.

BIEN Norge foreslår å utbetale et kontantbeløp til alle norske borgere som er mellom 18 og 67 år på 19 000,-. Denne summen representerer fattigdomsgrensen ut fra OECD sine beregninger, som er 50% av medianinntekt. Dette er mer en mer konservativ sum enn EU sin fattigdomsgrense, som er på 60% av medianinntekt.

Vi foreslår følgende spesifiseringer av utbetalingene:

* Beløpet bør utbetales hver måned i tre måneder fremover, med mulighet for forlengelse

* Man kan velge å ikke ta imot kontantbeløpet dersom man ikke har behov for det.

* Arbeidsledige får etterbetalt dagpenger som overskyter beløpet, mens alle som har mindre inntekt uavhengig av tilknytning til arbeidslivet vil beholde hele beløpet.

* Kontantbeløpet kan avregnes i forhold til skatteoppgjøret. Beløpet er i prinsippet en tilbakebetaling på framtidig skatteinnbetaling, og gjøres opp i skatteoppgjøret for 2020. For å unngå for stort rest-skattenivå heves maksimalt minstefradrag til kr 150 000 og innvilges alle uansett inntekt. Alle som ikkje når opp i en så stor skattbar inntekt etter disse justeringene skal heller ikke ha tilbakebetalingsplikt.

Denne løsningen vil gjøre at vi unngår forsinkelser og slik kan bruke mindre tid og ressurser på å regne på detaljer over hvem som har rett på hvilke ytelser.

Styret BIEN Norge,
v/Anja Askeland(leder) og Kristine Endsjø(talsperson)
http://www.borgerlonn.no/


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

27.03.2020

Denne kampanjen ble opprettet 26 mars, kl.22.00.
Skriv gjerne en kommentar om hvorfor du velger å signere!
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

2021 underskrifter hittil!

Opprettet av
BIEN Norge
26.03.2020
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad