Lik oss på Facebook

Reduser husleia!

Reduser husleia!


Til: Utleiere og beslutningstakere

Reduser husleien nå!

Utbruddet av COVID-19 har ført til uvanlig situasjon for samfunnet. Vi er i lockdown, og alle tenker på folkehelsen og hvordan vi best kan ta vare på hverandre og minske spredningen av viruset. Regjeringen har innført krisepakker for næringslivet, men folk flest kommer til å slite med sin personlige økonomi i uoverskuelig framtid. Vanlige arbeidstakere permitteres fra jobb, små bedrifter er blitt tvunget til å holde stengt, kunstnere og freelancere har fått alle oppdrag i uforutsigbar tid avlyst. Fremtiden er usikker for mange av oss og lavtlønnede arbeidstakere er mer økonomisk utsatt i denne situasjonen enn andre. Utsatte grupper er i tillegg overrepresentert på leiemarkedet og havner nå i en svært vanskelig situasjon. Dette kan ikke ignoreres.

Samtidig ser vi at det i eierlandet Norge er uforholdsmessig dyrt å leie. Leiemarkedet er i tillegg preget av kortsiktige kontrakter som gir lite trygghet og stabilitet for leieboeren. Dette gjelder særlig i byene, hvor leieandelen er høy. For oss på dette markedet vil den kommende tiden være en stor utfordring. Selv om leiemarkedet er dyrt, er det nettopp her de av oss som ikke nødvendigvis har en fast jobb eller en høy inntekt lever livene våre. Leieboere er derfor helt avhengige av konkrete økonomiske tiltak. I den siste tiden har vi sett solidariteten blomstre på en rekke arenaer. Nå er tiden inne for å sette fokus på leiemarkedet, før sårbare grupper må ruinere seg på leieutgifter eller i verste fall bli kastet ut av sine hjem. Dette vil skje samtidig som bolighaier fortsetter å ta ut profitt i milliardklassen. Nå må både private og kollektive utleiere kjenne sin besøkelsestid. Kommunen må også ta ansvar for sine innbyggere, og senke leieutgiftene på kommunale boliger, der mange av de mest utsatte blant oss bor. Studentsamskipnaden må senke leien til studenter, en gruppe med dårlig råd i utgangspunktet.

Vi ser også at det har blitt mer og mer vanlig med ‘nullprosentkontrakter’ og midlertidige ansettelser i arbeidslivet, samt at det er lagt opp til at folk skal jobbe mye mer enn det kontraktene tilsier - noe som resulterer i at denne arbeidsgruppen, som i utgangspunktet er mindre trygg, blir enda mer marginalisert. Utbruddet av pandemien har avslørt hvor utsatt grupper med lave lønninger er. Studenter som er permittert fra sin deltidsjobb har ikke rett til dagpenger ettersom man regnes som en gruppe med sikker inntjening gjennom å være heltidsstudent. Samtidig er lånesummen for lav til å kunne leve på alene. Dersom man ikke kan belage seg på økonomisk støtte fra foreldre er man helt avhengig av den sideinntekten deltidsjobben gir. Dette er særlig et problem om du er student som leier i storbyene. Skal studenter og andre med lav inntekt ta opp forbrukslån for å kunne bo?

Det er gledelig å se at noen utleiere allerede har kuttet i husleien, noe som også viser at det er mulig om viljen er der. Nyheim Bolig i Tromsø er et eksempel på dette og har redusert leia til permitterte med 40%. Daglig leder i Nyheim bolig oppfordrer andre utleiere til å støtte sine leietakere: “Jeg håper at flere kan stille opp for dem som nå går en usikker økonomisk hverdag i møte. Alle monner drar. Det er en nasjonal og internasjonal dugnad som alle må bidra til.”

Byrdene som unntakstilstanden har medført må bæres av fellesskapet. Prisen på mat vil ikke gå ned, prisene på strøm vil også forbli de samme, husleie og lån blir heller ikke billigere uten at vi går sammen og krever det. Husleien vår er veldig høy allerede og det blir ekstra vanskelig å betale en høy leie i økonomiske nedgangstider. Derfor vil vi med dette oppropet kreve reduksjon i all husleie.

Utleiere må bli med på dugnaden! Utleiere må senke leia!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Reduser husleia! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1863 underskrifter hittil!

Opprettet av
Hanna Asefaw
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad