Beta
Lik oss på Facebook

Nei til klimakur 2030


Til: Regjeringen

Klimahysteriet truer velferdsstaten og norsk natur

- Selv om klimaet i vår del av verden oppleves annerledes enn tidligere, er det også styrt av naturlige variasjoner og representerer ingen global klimakrise. Og selv om mennesker kunne påvirke klimaet i noen grad, kan vi uansett ikke styre det fra lille Norge.

- Vi krever derfor at Regjeringens høring av “Klimakur 2030» om utslippsreduksjoner av såkalte klimagasser skrinlegges. Milliarder på milliarder av velferdskroner som nå brukes, og planlegges brukt på klimatiltak, er mye bedre anvendt ved at ressursene brukes til velferd for eldre, skole, bekjempelse av fattigdom, utvikling av norsk industri og aktivt miljøvern. Den klimapolitikken man nå legger opp til er symbolpolitikk uten bærekraft.

- Noen ønsker også politisk innblanding i forvaltning av oljefondet. Vi sier NEI til enhver bruk av Statens Pensjonsfond Utland til klimaformål.

- Det internasjonale klimaspillet i FN er bygget på stormaktsinteresser og sterke finanskrefter. Svært lite av landenes CO2-utslipp er underlagt gjensidige og forpliktende avtaler. Paris-avtalen fristiller de aller fleste og også de største utslippslandene. Norge har med sin 1,2 promilles andel av menneskeskapte CO2-utslipp i praksis ingen innvirkning på verdens klima. Store utslippsøkninger ved nye kullkraftverk utenlands og utenfor vår kontroll vasker straks vekk betydningen av alle norske tiltak frem til 2030.

- Norsk natur ødelegges også for de kommende generasjoner av en hensynsløs vindmølleutbygging for utenlandske interesser i klimaets navn. Vindmøllevandalismen må straks ta slutt!

- Klimapolitikken medfører økte reiseutgifter på ferger, fly og bil som ødelegger vanlige folks økonomi. Flyruter på kortbanenettet nedlegges nå og en meningsløs og kostbar omlegging til elektrisk fergedrift gjør fergetransport til økonomisk ruin for folk i distriktene. Vi finnes oss ikke lenger i dette!
- Utslippsreduksjoner i Norge bør kun vurderes etter kost/nytte prinsipper og utvikling av ny og hensiktsmessig energiteknologi, der eksempelvis fornuftig utvikling av solenergi og elektriske biler i byene fortsatt kan ha en plass.

- Samfunnskontrollerte media som NRK og konsesjonsregulert radio må stoppe med tendensiøs og ensrettet klimainformasjon som etter vedtatt kommunikasjonsplan skjuler kunnskap om disse forhold for almenheten. Vi krever respekt for ytringsfriheten!

-Våre politikere har satt Norge og velferdssamfunnet i stor fare. Vi forlanger stopp av den pågående rasering av vår velferdsstats økonomiske grunnlag og vår vakre natur som nå finner sted med klima som begrunnelse!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til klimakur 2030 på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
15416 underskrifter hittil!

Opprettet av
Knut Amundsen
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin