FNs Barnekonvensjon gjelder også for palestinske barn!


Til: Regjeringen

Ved nattestid, året gjennom, vekkes palestinske familier av støveltramp fra tungt bevæpnede israelske soldater. Barn blir smertefullt bakbundet og med bind for øynene bortføres de til ukjent sted liggende på gulvet i en militær jeep.

Dette skjer med barn helt ned i 12-årsalderen. Til enhver tid sitter rundt 200 palestinske barn i israelske militære fengsler, hovedsakelig anklaget for demonstrasjon mot okkupasjonen, ved steinkasting mot separasjonsmuren eller mot israelske kjøretøy.

FNs Barnekonvensjon, som nylig markerte sitt 30-års jubileum, fastslår barns grunnleggende rettigheter, uavhengig av bosted, kjønn, etnisitet, religion eller foreldres situasjon. Israel har tiltrådt Barnekonvensjonen. Men UNICEF har i klare ord karakterisert Israels mishandling av palestinske barn som; «utbredt, systematisk og institusjonalisert».

Etter søvnløse timer i ensomhet, blir de arresterte barna forhørt av en israelsk sikkerhetsoffiser. Barna er vanligvis avskåret fra juridisk bistand, de frarøves støtte fra foresatte og underrettes i meget liten grad om sine øvrige rettigheter, herunder retten til å nekte å avgi forklaring. Avhørsdokumentene er ofte skrevet på hebraisk, et språk få av barna forstår. Over halvparten av barna beretter om fysisk og psykisk mishandling i forbindelse med arrestasjon og avhør, noe som også er grundig dokumentert.

Etter forvaring på ubestemt tid, fremstilles barna for en israelsk militærdomstol der over nitti prosent av sakene ender med en tilståelsesdom. Alternativet til en tilståelse vil normalt innebære fortsatt forvaring. I forbindelse med straffeforfølgelsen bortføres over halvparten av barna til fengslig forvaring i Israel, i klar strid med den fjerde Genèvekonvensjon, artikkel 76.

Palestinske barn på Vestbredden er underlagt militær straffelovgivning, som er meget brutal så vel i innhold som i utøvelse. Israelske barn er derimot underlagt den langt mer humane ordinære israelske straffeloven.

I Granavolden-erklæringen fastslår regjeringen at den vil “samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved vedvarende og alvorlige brudd på folkeretten”. Israels vedvarende brudd på folkeretten, herunder på Barnekonvensjonen og på Torturkonvensjonen, er grundig dokumentert.

Vi krever at regjeringen nå i handling viser at den er forpliktet på Granavolden-erklæringen gjennom å utnytte alle de muligheter Norge har for å presse Israel til å følge internasjonalt bindende konvensjoner. Det er ikke nok bare å uttrykke diplomatisk bekymring fra tid til annen. Folkeretten forsvarer ikke seg selv. Vi krever at FNs Barnekonvensjon også skal gjelde for palestinske barn.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

02.03.2020

Lurer du på hvem som står bak denne kampanjen? PIM – Kampanjen palestinske barn i israelske militære fengsler er en sammenslutning av politisk og religiøst uavhengige personer som på frivillig basis sprer opplysning om, og gir støtte til, palestinske barn som er blitt arrestert og straffeforfulgt under israelsk militær lovgivning i okkuperte områder i Palestina.
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1081 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad