Lik oss på Facebook

Folkeaksjonen mot Klimakur 2030


Til: Alle tenkende mennesker i Norge

Erna Solberg og mange med henne mener visst i fullt alvor at en halvering av norske CO2-utslipp ila. perioden 2020-2030 er av vital betydning for at verden skal nå det salige 1,5-gradersmålet – iht. Paris-avtalen.

Med andre ord: At vi ved hjelp av norske CO2-utslippsreduksjoner skal bidra til at verden ikke blir mer enn 1,5°C varmere enn dagens gjennomsnittstemperatur, i løpet av de neste 80 årene.

Dette er bakteppet for den nasjonaløkonomiske hesteslankekuren regjeringen nettopp lanserte, med det fengende navnet ‘Klimakur 2030’. Et byråkratisk, tunglest og ugjennomtrengelig manifest på over 1200 sider.

En ‘klimakur’ som skal koste oss enorme uerstattelige naturområder, der fuglekvernindustriens subsidiespekulanter og utenlandske klimaprofitører får råde grunnen, uten hensyn til folk og fe.

Som skal fjerne 5000 årsverk i norsk jordbruksnæring, og gud vet hvor mange andre matproduksjonstilknyttede arbeidsplasser. Samt legge brakk 1 million(!) dekar, én tidel av Norges samlede jordbruksareal.

Som over tid tar mål av seg til å fjerne selve motoren i norsk økonomi – olje- og gassindustrien – der hver nordsjøarbeider genererer 25(!) ganger så store verdier som hver arbeider på land. En næring som attpåtil gir reduserte CO2-utslipp i de land som erstatter sin kullkraft med norsk gass.

Som skal påføre hver og en av oss kjøttskam, flyskam, bilskam og skam for gud vet hva, og indoktrinere våre barn og unge med fremtidsfrykt og håpløshetsfølelse.

Som skal rettferdiggjøre redusert ytringsfrihet, redusert bevegelsesfrihet, redusert lokaldemokrati, redusert nasjonal sjølråderett, økte drivstoffpriser, økte fergepriser, økte kollektivpriser, økte bompenger, økte el-kostnader, økte bilholdsutgifter.

Som skal underminere velferdsstat, helsevesen, forsvar, distriktsbosetning, pensjonssikkerhet, nasjonaløkonomisk handlingsrom, kronekurs, kjøpekraft, beredskapsmessig selvforsyningskapasitet og you name it!

Kort sagt: Dramatisk redusere livskvaliteten til deg og meg og det store flertall av Norges befolkning.

Det er i grunnen enkelt å påvise at en halvering av de norske utslippene selv ikke i teorien vil gi så mye som et fnugg av målbar temperatursenkningseffekt. Enten man kjøper hypotesen om menneskeskapt CO2-relatert oppvarming eller ei. Enten Kina, India, Brasil, Afrika m.fl. øker sine utslipp eller ei.

Norge slipper per i dag årlig ut 1,2 tusendeler av den totale menneskeskapte CO2-gassen, iht. offentlige tall.

Om vi nå for eksemplets skyld sier at en fordobling av CO2-utslippsmengden gir 0,3°C temperaturstigning. Norges andel av dette er per i dag 1,2/1000 – tilsvarende 0,00036°C. Om Norge over natt reduserte sitt temperaturstigningsbidrag til det halve, ville det i beste fall føre til en teoretisk temperaturreduksjon på 0,00018°C. Og om denne utslippshalveringen ble tatt over 10 år (tilsvarende ca. 7% redusert utslipp per år), så ville det årlige norske temperatursenkningsbidraget bli i størrelsesorden 0,000013°C-0,000025°C.

Hvilket naturligvis samtidig forutsetter at Kina og andre utslippsverstinger IKKE gjennomfører sine allerede planlagte utslippsøkninger.

Jeg minner i den forbindelse om at Kina per i dag a) har omtrent samme CO2-utslipp per hode som oss, b) er 261 ganger så mange som oss, c) har planlagt en 450%(!) ØKNING i sine CO2-utslipp det neste tiåret og d) sannsynligvis har imperialistiske verdensherredømmeambisjoner, i det minste av økonomisk art.

De kjøper opp halve planeten og det meste av Afrika, de bygger opp sin militærmakt noe aldeles enormt, de overvåker og undertrykker sitt eget folk på det groveste OG de har planlagt igangsetting av nærmere 1200(!) nye kullkraftverk i løpet de neste ti årene – omtrent det samme som hele resten av verden til sammen.

Det er følgelig helt klart for enhver med alminnelig gangfart i knollen at det på alle måter er FYSISK UMULIG – selv for de beste måleapparaturer og gjennomsnittsberegningsalgoritmer – å fange opp noen som helst påviselig effekt av en norsk CO2-utslippshalvering. Enten menneskelige CO2-utslipp er hoveddriveren for klimautviklingen eller ei.

Men den katastrofale ØKONOMISKE ødeleggelseseffekten for den norske velferdsstaten, derimot, kommer vi alle til å fange opp. Og den kommer til å ramme aller hardest de som har minst fra før. Og gjøre livet surt for alle oss som har akkurat nok til et anstendig familieliv med unger, hus, bil og en meningsfylt fritid.

Det kan du ta deg faen på!

Jeg forstår ikke at Erna Solberg og de andre overbetalte politikernissene på Tinget skal ha så steike tungt for det. Det er jo relativt enkel matematikk, på et nivå som burde være minstekrav for folk som forvalter et nasjonalbudsjett på 1446 milliarder, olje- og gassinntekter på 273 milliarder, og et pensjonsfond på nesten 11.000 milliarder kroner.

Vi kan på sikt risikere å miste alt vi har vært så heldig og dyktig å bygge opp her i landet over de siste femti år, dersom moteriktig klimavettløshet, grønnblind fanatisme, manglende konsekvensvurderingsevne og meningsløs CO2-frykt får lov å sette premissene for norsk politikk.

Og vi kommer til å miste det uten at det gagner verken klode eller klima så mye som en milligrad. I beste fall en 25 milliondels grad, i verste fall null & niks dersom det skulle vise seg at menneskeskapte CO2-utslipp ikke er den klimadriveren IPCC påstår.

I min verden er det selve definisjonen av nytteløs symbolpolitikk. Selv om Erna Solberg og det meste av landets EU-vennlige elite tydeligvis syns det er en kjempeidé.

Men syns DU det er verdt din livskvalitet og dine barns fremtid?


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Folkeaksjonen mot Klimakur 2030 på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
4476 underskrifter hittil!

Opprettet av
Geir Stenersen
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad