Beta
Lik oss på Facebook

Underskriftskampanje mot «felles friminutt» for 1. -10. klasse ved Sagene skole.


Til: Sagene Skole

Det har i løpet av skoleåret kommet flere henvendelser til FAU, klassekontakt og lærer om utfordringer med felles friminutt for 1. trinn. Temaet har gjentatte ganger blitt tatt opp i FAU som også har vært i dialog med skolens ledelse om saken – uten at dette hittil har ført til endringer. Mange foreldre opplever at skolens ledelse ikke tar utfordringene med felles friminutt på alvor, og at det ikke blir gjort tilstrekkelig for å imøtekomme bekymringene.

I den forbindelse tar vi som foreldre initiativ til å gjennomføre en underskriftkampanje. Vi inviterer derfor foreldre som ønsker en reversering av ordningen rundt felles friminutt til å skrive under.

Bakgrunn:

Før sommeren 2019 ble vi foresatte på informasjonsmøte med rektor informert om at 1. trinn ville få skolegården for seg selv i friminuttene.

På første foreldremøte etter skolestart, høsten 2019, fikk foresatte informasjon om at en ny ordning var innført og at 1. trinn skulle ha friminutt sammen med alle de andre trinnene på skolen. Vi ble informert om at dette var en prøveordning. Nå har halve skoleåret gått, og vi mener erfaringene som har blitt gjort tilsier at prøveordningen ikke fungerer for de minste barna.

Det er barn som ikke tør å bruke hele skolegården, noen vil ikke gå ut i det hele tatt, andre er nesten ikke ute lenger. Det er barn som ikke tør å bruke fotballbanen eller som ikke får være med å spille da det er de store barna som bestemmer. Barna føler seg utrygge og forteller foresatte at de er redde og ikke klarer å finne vennene sine. De forteller at de heller ikke finner voksne når det har skjedd ting som erting, slåssing eller at man har slått seg etc. De voksne barna finner kjenner de ikke og de tør derfor ikke henvende seg til dem.

Kontaktlærerne i 1. trinn har informert ledelsen om at dette er en dårlig ordning som ikke fungerer. Det er for få voksne ute og det er dårlig oversikt over barna i skolegården, som resulterer i at de ikke får med seg ting som skjer. Bekymring rundt manglende tilsyn har også blitt tatt opp i FAU.

Vi mener dagens ordning med felles friminutt fører til utrygge elever og mistrivsel. I 2019 la Sagene skole frem sin strategiske plan for skolens satsningsområder de neste fire årene. Skolen skulle blant annet bli en tryggere skole som fremmer helse, trivsel og læring. Vi mener dagens friminuttordning ikke følger den strategiske planen. Som foreldre er vi også bekymret for hvordan utrygghet og mistrivsel i friminuttet kan føre til et dårlig læringsmiljø og en unødvendig tøff skolestart for mange førsteklassinger.

For å legge press på at skolen tilbakefører den gamle friminuttordningen ønsker vi derfor å gjennomføre en underskriftskampanje for hele 1. trinn. Underskriftene vil overrekkes skolens ledelse i forkant av det neste FAU-møte hvor felles friminutt står på dagsorden og hvor rektor skal være tilstede. Vi oppfordrer samtidig foresatte som er engasjert i denne saken til å delta på møtet. Tidspunktet for møtet sendes i Skolemelding.

Har du allerede signert på papir trenger du ikke signere her.

Mvh Mette, Anna og Maria

Signeres av: Foresatte Sagene skole trinn 1-4.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Underskriftskampanje mot «felles friminutt» for 1. -10. klasse ved Sagene skole.  på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
22 underskrifter hittil!

Opprettet av
Mette Ellingsen
Kategori
Andre
Område
Oslo

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin