Beta
Lik oss på Facebook

Stopp nedleggelsen av legekontor og helsestasjon i Bjugn


Til: Ørland Kommunestyre

Legekontor og helsestasjon er nå nedlagt i Bjugn (etter at rådmann foreslo det via budsjettet for 2020), selv om den øverste politiske ledelsen i Bjugn har gjort gjentagende vedtak for at det ikke skal skje. Signer denne underskriftskampanjen og gi din støtte til at Ørland skal fortsette å drive helsetjenestene etter nærhetsprinsippet, i Bjugn. Dette, som så mange andre tjenester og funksjoner, snikflyttes til Brekstad, det kan vi ikke godta !!!

Litt mer bakgrunnsinformasjon:
Bjugn og Ørland la den fremforhandlede avtalen (signer i april 2016) til grunn for kommunesammenslåing. Den har et hovedprinsipp om en fordeling, og en balanse, av kommuneledelse mellom de to gamle kommunene.
Avtalen poengterte også at nærhetstjenestene innen helse skulle opprettholdes, der de er idag.

For en tid tilbake dukket det opp stadige, og økende, signaler i form av vedtak om bevilgninger, forberedelser og forprosjekt i Ørland kommune, som tilsa at helsestasjon og legekontor ville bli nedlagt i Bjugn.

Som følge av dette gjorde Bjugn Formannskap vedtak i april 2019 for å presisere at "helsestasjon inkludert skolehelsetjeneste fortsatt skal være lokalisert i Bjugn, i tråd med nærhetsprinsippet i signert avtale mellom Bjugn og Ørland" (tekst fra vedtaket).

Et nytt vedtak ble gjort i Bjugn Formannskapet i juni 2019 for å forsikre oss om "at rådmann skal ta kontakt med prosjektleder for å stadfeste nærhetsprinsippet på helsetjenester. Spesielt i forhold til helsestasjon og legekontor" (tekst fra vedtaket).

For å stadfeste dette enda en gang gjorde Bjugn Kommunestyre følgende vedtak i september 2019: "Kommunestyret har en klar oppfatning av at det skal ligge en helsestasjon i Bjugn sentrum som skal betjene innbyggerne i omegn. Dette i pakt med intensjonsavtalen" (tekst fra vedtaket).

Hovedbegrunnelsen for at tjenester skal opprettholdes i Bjugn, var at i underkant av 5000 mennesker har Bjugn som sitt nærmeste tettsted. I tillegg ca 1000 elever hver ukedag. Uhell skjer i arbeidslivet, skolen eller hjemmet, da er legekontoret bare minutter unna. Eller man må innom fastlegen i løpet av arbeids- eller skoledagen. Helsestasjon er ett lavterskeltilbud som skal forebygge og forhindre utvikling av større helsestasjon. Bjugn har samlet sett en stor andel enslige forsørgere, uføretrygdede, personer med nedsatt funksjonsevne, minstepensjonister, flyktninger, skoleelever og lignende grupper. Alle disse vil bli rammet. Det vil også lokalt næringsliv bli, siden mer tid må benyttes for å forflytte folk for å oppsøke tjenesten.

De fleste ansatte som jobber i tjenestene i dag, bor i Bjugn. Hva er poenget for dem å dra på jobb på Brekstad, for så å ta imot folk som også må reise samme vei?


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Stopp nedleggelsen av legekontor og helsestasjon i Bjugn på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1653 underskrifter hittil!

Opprettet av
Einar Aaland
Område
Sør-Trøndelag

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin