Beta
Lik oss på Facebook

La Porsgrunnsmuseene leve

La Porsgrunnsmuseene leve


Til: Bystyret Porsgrunn kommune

Vi vil vise vår støtte til Stiftelsen Porsgrunnsmuseene og Porsgrunn historielag og oppretter en underskriftskampanje!

Etter at Porsgrunnsmuseene ble kastet ut av Telemark museum, vil kommunen kutte ned på støtten som tidligere har blitt gitt via Telemark museum.

Stiftelsen Porsgrunnsmuseene har som formål og ta vare på vår kulturarv. Reduseres støtten kan de ikke overleve lenge. Porsgrunn historielag, som er en venneforening til museene, gjør en fantastisk innsats med ukentlige dugnader, men det trengs kapital i tillegg for å drifte eiendommene.

Kommunen vil overta eiendommene og håper på et aktivt historielag. Stiftelsen Porsgrunnsmuseene vil da forsvinne og Porsgrunn kommune overtar råderetten. Historielagets dugnadsgjeng vil nok ikke fortsette sitt engasjement med kommunen som bygningseier.

Ordfører Kåss er åpen for alternativ bruk av området. (Jfr. PD 10. Desember). I uttalelsen er ikke museum nevnt.

På museumsområdene er alt fra bygg til grunn fredet. Dette gjelder også korridoren mellom bymuseet og sjøfartsmuseet. Det er derfor lovbestemte regler for hvordan dette skal benyttes.

Det er viktig at Porsgrunn kommune fortsatt støtter Stiftelsen Porsgrunnsmuseene tilstrekkelig. Det trengs engasjerte og kyndige folk til å verne om og å bruke museumsområdet riktig.

Vi tror at området best ivaretaes om det forvaltes av Stiftelsen! Da vil historielaget fortsette å være aktive og ivareta kulturarven vår gjennom dugnadsarbeid. Uten ildsjeler vil området forfalle.

Det er i alles interesse at kulturarven vår blir forvaltet riktig! Vi må ta ansvar nå og vise vårt engasjement. Vi må være med på å bestemme utfallet av dette og ikke la det blåse bort.

Gi oss din støtte!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del La Porsgrunnsmuseene leve på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
185 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin