Beta
Lik oss på Facebook

Vi med eksem trenger Dupixent


Til: Alle med Atopisk Dermatitt

Vi med atopisk eksem får ikke tilgang til ny banebrytende behandling som kan gi oss bedre livskvalitet. Signer oppropet slik at vi med atopisk eksem kan ta nytte av denne fantastiske medisinen. Det finnes ingen behandling av sykdommen frem til nå. Kun forebyggende behandling. Flere av oss som har diagnosen bruker tusenvis av kroner på kremer og salver i året. Vi har heller ikke noen form for behandlingsreiser etter fyllte 16år slik som andre hudlidelser har. Det finnes ca 1000 personer innenfor denne kategorien av underkjent sykdom. De er i alle aldergrupper, begge kjønn, og de har allerede vært igjennom alle tilgjengelige behandlinger uten at de har fått god kontroll over sykdommen. Du ser dem ikke så lett, de kan sminke det bort, de går med lyse klær for å skjule flass og sår, eller de holder seg hjemme, eller kan være sykmeldte, eller uføre, pga sykdommen

Dupilumab er det første biologiske legemiddel til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt. Metoden ble godkjent i EMA 26. september 2017. Markedsføringsføringsdato for metoden i Norge var 1. februar 2018. Dupixent er indisert til behandling av moderat til alvorlig atopisk dermatitt hos voksne som er aktuelle for systemisk behandling. Men beslutningsforum sier nei til denne medisinen.

Sykdomsbeskrivelse: Atopisk Dermatitt er en kronisk inflammatorisk hudsykdom, som kjennetegnes ved utbrudd eller forverringer av eksem over flere år og karakterisert av utpreget kontinuerlig kløe. Sykdommen varierer mellom mild grad av skjelling/kløe og alvorligere grad av kløe og svie. Vanlige forverrende faktorer er varme, støv, såpe og stress. Infeksjoner gir ofte oppbluss av sykdommen, og over tid vil sykdommen reduse re hudbarrierens evne til å beskytte mot infeksjoner. Kløen kan begynne før man kan se forandringer i huden. Etter hvert blir huden rød, det kan danne seg små nupper, sprekker og i verste fall væskende åpne eksemsår og skorper som er infiserte og smerteful le. Kløen er mest uttalt om natten. Smerte og kontinuerlig uttalt kløe er assosiert med redusert livskvalitet og sykemeldinger blant annet pga. søvnforstyrrelser, fatigue, stigma, angst, depresjon og selvmordstanker. De mest alvorlige AD pasientene har en sykdomsbyrde som fører til arbeidsuførhet og uføretrygd. Den atopiske huden er tørr, har redusert barrierefunksjon og er ofte lokalisert til ansikt, hals, hender og på bøyesiden av albuer, håndledd og knær. Kløen korrelerer med alvorlighetsgrad og det er d en underliggende inflammasjonen som driver kløesyklusen. Sykdommen kan ikke helbredes. Pasienter med alvorlig AD har en høy grad av sykdomsbyrde, nedsatt livskvalitet og det er et betydelig udekket medisinsk behov. Det finnes i dag ingen nasjonale behandlingsretningslinjer innen alvorlig AD. Behandlingen retter seg mot å fjerne kløe, dempe inflammasjon og normalisere hudbarrieren. Sykdomsforløpet veksler mellom kronisk, subakutt og akutt tilstand. Det må forventes at det er nødvendig med vedlikeholdsbehandling og behandling av tilbakefall over lang tid. Topikale kortikosteroider er førstevalgsbehandling. Alvorlighetsgrad av sykdommen, lokalisasjon på kroppen og pasientens alder vil virke inn på hvor sterke steroidkremer som brukes. Lokal behandling med kalcineurininhibitorer benyttes som korttidsbehandling av pasienter som ikke kan benytte steroider, og brukes ved moderat til alvorlig AD som ikke responderer tilstrekkelig på topikale kortikosteroider. Fototerapi bidrar til økt epidermistykkelse og er et nyttig supplement til topikal behandling. Ved alvorlig behandlingsresistent AD kan forsøksvis kortvarig behandling med systemiske immunmodulerende legemidler være aktuelt gjennom spesialisthelsetjenesten. Hos voksne inkluderer dette behandling med systemiske kortikosteroider, azatioprin, ciklosporin, mycofenolat mofetil eller methotrexat. Ciklosporin er det eneste systemiske behandlingsalternativet som har godkjent indikasjon for AD. Lokale midler brukes samtidig for å fo rhindre residiv etter at det immunmodulerende legemiddelet er blitt seponert. De systemiske behandlingene som benyttes til behandling av AD i dag er forbundet med alvorlige bivirkninger og kan derfor ofte kun benyttes i en begrenset periode. Korte kurer med perorale steroider som prednisolon kan være aktuelt ved akutt forverring av atopisk eksem hos voksne mens man samtidig behandler med lokale midler, eller i oppstartsfasen av et annet systemisk immunmodulerende middel. Langvarig behandling bør unngås på grunn bivirkningsprofilen til systemiske kortikosteroider. I Norge forventes dupilumab brukt til behandling av alvorlig AD hos voksne over 18 år, som ikke responderer tilstrekkelig på topikal behandling, fototerapi/systemisk immunsupprimerende behandling, e ller der systemisk behandling er uegnet. I praksis betyr dette at dupilumab vil bli benyttet etter at eksiterende behandlingstilbud er forsøkt eller funnet uhensiktsmessig.

Signeres av: Ønsker at alle som støtter oss signerer dette.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

11.12.2019Er så glad at de med Astma får denne medisinen fra 1/4/20. Dette var en god nyhet. Nå gjenstår det bare at beslutningsforum sier ja til oss med atopisk eksem. Det er jo tross alt den samme medisinen.

https://www.dagbladet.no/tema/ny-behandling-mot-astma/71892438?_cldee=aGFuc2VoZEBnbWFpbC5jb20%3d&recipientid=contact-59d4469c77e7e81180d3000d3a284674-5e334834b745491f8add3852eb515c63&esid=855437a5-a3cf-496f-8e20-105d5ef4734b07.12.2019

Takk for alle signaturer hittil. Dette betyr masse for oss med atopisk eksem. Del gjerne underskriftskampanjen til alle dere kjenner. Jo flere signaturer jo bedre.

Kommentarer

Del Vi med eksem trenger Dupixent  på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
189 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin