Lik oss på Facebook

Protest mot økte fergetakster


Til: Møre og Romsdal fylkeskommune

Underskriftskampanje mot økte fergetakster

Fergene er livsnerven til mange samfunn langs kysten. Møre og Romsdal med sine 24 fergesamband er totalt avhengig av fergene for verdiskaping og innbyggernes hverdag. Pendlere, pasienter, turister, næringslivet - hele samfunnsmaskineriet er avhengig av fergene.

I økonomi- og handlingsplanen for 2020-2023 foreslås det store kutt for å balansere det fylkeskommunen mener er underfinansiering av fergedrifta fra staten.
For personbiler kan økningen grovt regnet bli over 50% prisøkning. For tyngre kjøretøy kan det bli en enda større økning. Dette kommer på toppen av tilsvarende økninger de siste årene. For oss som er avhengig av fergene, er dette uakseptabelt. Både lokalpolitikere, næringsliv og folk flest reagerer nå kraftig.

Bomringene er åpent døgnet rundt. Kystfolkets bomring, er åpen noen få minutter om gangen, noen få ganger i timen og gjerne stengt på natten. Likevel er «bomtakstene» mye høyere og nå skal det bli enda dyrere. Urettferdig er et ord som går igjen.

Fylkesrådmannen har vedtatt:
- å øke 2 takstsoner ifbm overgangen til autopass

Fylkesrådmannen foreslår å:
- å innføre autopass fra 1. januar 2020 som medfører overgang til autopass regulativ og dermed høyere satser
- øke takstsone ytterligere ett nivå for å dekke underfinansiering
- å kutte i tilbudet/ frekvens på fergestrekninger

Vi krever at:
- Møre og Romsdal fylkeskommune ikke setter opp prisene/ endrer takstsonene fra dagens nivå, og dermed reviderer økning på to takstsoner.
- Tilbudene opprettholdes som de er i dag til fordel for brukerne
- Fylket får overføringer fra staten som samsvarer med utgiftene slik at næringsliv og innbyggerne kan få samme vilkår som andre deler av landet.

Signer dette oppropet sammen med oss, og bli med i kampen for en rettferdig samferdselspolitikk!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Del Protest mot økte fergetakster på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
11842 underskrifter hittil!

Opprettet av
Joachim Orvik
Område
Møre og Romsdal

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad